backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Mikuláš ve třídě

05.12.2016

Letos nás znovu navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Děti měly přednést nějakou básničku nebo písničku. Za doprovodu p.u. děti zpívaly písničku Není nutno. Díky tomu dostaly nějakou sladkou odměnu a zároveň pochvalu od Mikuláše, že patřily mezi nejšikovnější třídy s přednesem nějaké básničky či písničky. Mikuláši jsme poděkovali a s úsměvem jsme se rozloučili.

 

Kusáková Klára

Mikuláš ve třídě
Mikuláš ve třídě