backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Vysvědčení a konec 1. pololetí v duchu Španělska

31.01.2018

Dnes jsme zhodnotili společně prospěch a chování za 1. pololetí. Mám radost z dosažených výsledků vašich dětí.

Poslední den se nesl v duchu Španělska, kde jsme se zapojili nejen krásnou výzdobou, ale i informacemi o sousední zemi. Závěrem byla lahodná tečka ve školní jídelně.

A co nás čeká? Na třídní schůzce jste byli informováni o mé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů. Od 5. 2. zastupuje naši třídu p. uč. A. Hronová. Prosím omluvenky nepřítomnosti vašich dětí na tel. č. 464 629 219.

Veškeré informace mají děti v notýsku, prosím proto o důslednost a kontrolu. V únoru nás čeká zahájení plaveckého výcviku, od 13. 2. každé úterý. Příjezd ke škole asi ve 13, 15 hod., potom oběd ve ŠJ. Rozvrh se nemění.

V březnu čeká 4. ročníky testování znalostí v Matematice a Přírodovědě.

Děkuji vám za spolupráci a brzy nashledanou.                         tř. uč. Z. Jírková

Vysvědčení a konec 1. pololetí v duchu Španělska