backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Fyzika - 2. zadání domácí práce - období 23. 3. - 5. 4.

23.03.2020

Dobrý den všem, 

množství pokynů pro domácí přípravu narůstá a snadno lze něco přehlédnout. Z tohoto důvodu budu následující zadání uvádět v příloze (pdf soubor).

V tomto pdf souboru najdete vždy kompletní zadání od 11.3. Název přílohy tvoří pořadové číslo pokynů_předmět ročník_období_zadání domácí práce např. 02_FYZIKA 7_11.3.-5.4._zadání domácí práce.

Soubor začíná obsahem ze kterého poznáte zadávané období, téma, počet hodin. V zadání jsou odkazy na internetové zdroje, úkoly. 

Pokyny budu zasílat minimálně 1x za 14 dnů. Další spolupráce je závislá na případném zavedení nových nástrojů. Emailem nejsem schopna komunikovat se žáky celého druhého stupně. Věřím, že i když se nemůžete scházet, budete spolupracovat i mezi sebou a zdatnější pomohou slabším.

Vše, co splníte, si zakládejte. Doporučuji zavedení sešitu na otázky, případně úkoly (snadno pak prokážete svoji průběžnou práci, pište si datumy). 

Snad se vrátíme do školy co nejdříve, každý k tomu můžeme přispět dodržováním pokynů a hygieny. Nemáte to vůbec lehké, snažte si čas rozdělit na práci do školy a zábavu. Jste v 7. třídě, schopní samostatné práce. Je-li to možné, ponechte v klidu i rodiče.

Přeji klid a především zdraví.

DR