backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Pracovní činnosti 7.A, 7.B a 7.C

19.03.2020

Váš další úkol z PČ bude vyplnit pracovní list.

Ke zpracování úkolu můžete použít internet. Kdo má možnost, může pracovní list vytisknout a vypracovat úkol přímo do něj, kdo tu možnost nemá, zadání přepíše a vyplní do sešitu.

Práci předložíte po návratu do školy, budeme hodnotit!

Mokříž, Štrofová