backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Němčina do 31. 3. 2020

17.03.2020

Dobrý den, němčináři,

do konce března dokončete všechna chybějící cvičení z PS 1 - 4 lekce - bude to kontrolovat a hodnotit. Opakujte si časování sloves + slovesa haben a sein +postavení slov v německé oznamovací větě a v otázce.

Pro Deutsch-Begeisterte / nadšence do němčiny posílám ještě extra odkaz na poslech s procvičování:

https://learngerman.dw.com/de/nico-kommt-in-deutschland-an/l-40322767/e-42382853

V případě nejasností mě kontaktujte na schoberova.irena@benesovka.cz

Schobi