backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Okresní kolo Fyzikální olympiády s naší účastí

02.05.2018

Dne 4. 4. 2018 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E a F. Naši školu úspěšně reprezentoval Šimon Slánský z 8. B, který ve školním kole řešil 7 náročných úloh a získal 59 z možných 70 bodů. O náročnosti školního kola vypovídá i počet úspěšných řešitelů školního kola (11 z celého okresu).

V okresním kole řešili soutěžící 4 náročné úlohy, na jejichž řešení měli 4 hodiny. Šimon se, se ziskem 21 bodů, umístil na pěkném 8. místě. K tomuto umístění mu gratulujeme, přidáváme poděkování za dobře odvedenou několikaměsíční práci a přání dalších úspěchů nejen v předmětových soutěžích.

DR