backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Příběhy našich sousedů

10.12.2018

V pondělí 10. 12. 2018 v podvečerních hodinách se konala na prknech Divadla 29 závěrečná prezentace žákovských prací projektu "Příběhy našich sousedů" společnosti Post Bellum. Naši školu zastupoval tým ve složení: Zita Čížková, Andrea Helvichová, Michaela Filipová, Marek Michálek. Natali Badaljan, která se spolupodílela na všech odevzdávaných výstupech, držela palce na dálku z Moskvy.

Tato pětice odvážných rozhodně neměla jednoduchou pozici: během 2 měsíců zvládla navštívit pamětníka a natočit s ním rozhovor na diktafon, včetně nafocení fotografií - to bylo to jednodušší na celé práci. Věnovala spoustu svého volného času na vymýšlení a hlavně i přes mnohé obtíže dokončování všech výstupů jako např. fotodokumentační prezentace o práci týmu, prezentace pardubických míst s komentářem, kreslený životopis a další. Zapracovávala nekonečné připomínky týkající se obsahu (dějová historická posloupnost), formy (za čárkou a tečkou se vždy dělá mezera, před nimi ne) či délky (moc dlouhý scénář k audioreportáži i po 6. úpravě). Navštívila Český rozhlas Pardubice, kde natočila audioreportáž dle vlastního scénáře a Archiv, kde nafotili potřebné archiválie. Naučila se mnoho o práci v týmu a o tom, že jsou spoluzodpovědní za výsledek svého snažení. A to vše při všech svých aktivitách a pod časovým presem právě v pondělí originální formou odprezentovali při slavnostním večeru. Za svoji práci získali v silné konkurenci dalších 6 týmů to nejvyšší ocenění!

Pamětníkem, který s týmem spolupracoval, byl známý pardubický trenér atletiky p. Jiří Čechák, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme za poskytnuté informace, fotografie, vstřícnost a čas. Na prezentaci byla přítomna jeho manželka Marcela s vnučkou Kateřinou a i jim patří naše díky za podporu.

Výsledky práce našeho Dreamteamu můžete shlédnout na:

www.pribehynasichsousedu.cz, kde bude následovně i videozáznam ze závěrečné prezentace.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/pardubice/pardubice-2018-2019/cechak-jiri/

Týme, jsem na vás hrdá, co vše jste dokázali!

Schobi

 

 

Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů