backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

19.11.2015

Děkujeme všem žákům, rodičům,  žákům 9. B a učitelům, kteří se zasloužili o naplnění kontejnéru starým papírem. Chválíme žáky 2. stupně, kteří se proti jiným sběrovým ránům zapojili ze všech tříd. Těm co něco vyhráli gratulujeme a vy ostatní nevěšte hlavu, příště budete vylosovaní třeba vy.

12.11.2015

Ve čtvrtek 12. listopadu se na ZŠ Benešovo náměstí slavil svátek sv. Martina.

Podle tradice přijede Martin na bílém koni (čeká se první sníh), ochutnává se první letošní tzv. „Svatomartinské víno“, nebo se lidé setkávají s dobrými přáteli, či rodinou a zasednou nad martinskou husou či pečivem.

Oslava začala před školou uvítáním všech přítomných a písní sv....

21.10.2015

Zveme všechny rodiče, kteří potřebují prodat malé a nakoupit opět větší  sportovní vybavení na nadcházející zimní sezonu, na burzu, která se bude již tradičně konat 21. 10. 2015 v prostorách školní jídelny.

Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.

 

16.09.2015

Taneční škola TIMEDANCE Pardubice, která se zabývá mimoškolními aktivitami - tanec pro děti a mládež, připravila v rámci IV. ročníku vzdělávajícího, tanečního a zábavného projektu, pro žáky naší školy dne 16. 9. program, jehož hlavní náplní byla praktická výuka moderního tance STREET DANCE. V jednom dni, se vystřídali po ročnících všichni žáci školy v tělocvičně, kde pod...

03.09.2015

Konečně jsme se dočkali!

Šatní skříňky pro 2. stupeń jsou pro Vás, milí žáci, připraveny! Ve středu jsme provedli společně s chlapci z 9. A poslední úpravy rozestavění a přidělení skříněk jednotlivým třídám.  V pátek během dne Vám budou přiděleny Vaším třídním učitelem. V pondělí nezapomeňte přinést vhodný zámek a jmenovku. Zakazujeme jakékoli polepování samolepkami...

03.09.2015

Dopravní podnik města Pardubice ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice zřídil autobusovou linku ze Svítkova pro Městský obvod 5. Žáci mohou od září do června jezdit do škol MO 5 přímo bez přestupování.

Ema Jičínská, ředitelka školy

28.08.2015

Vážení rodiče našich prvňáčků,

 

jistě Vás zajímá, jak bude probíhat první školní den Vašich dětí.

V 8 hodin bude před školou slavnostní zahájení, po kterém si třídní učitelky odvedou své žáčky a jejich rodiče do tříd. Po prohlídce třídy zůstanou s paní učitelkou děti a rodiče půjdou do školní jídelny, kde budou informováni o provozu školní družiny a jídelny...

29.06.2015

Ve dnech 29. a 30. června vyhlašujeme z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno. Žákům 1. - 3. ročníku nabízíme v naléhavých případech  školní družinu.

Jičínská Ema, ředitelka školy

19.06.2015

Vážení strávníci,vážení rodiče.

Blíží se konec školního roku. Z důvodu vyskladnění skladů k poslednímu dni školní docházky budou ukončeny odhlášky strávníků, na poslední týden docházky, dne 19.06.2015. Od 22. 06. 2015 – 26. 06. 2015 se vaří pouze hlavní jídlo.

Vyúčtování za stravné proběhne první týden v červenci. Doba splatnosti je 14 dnů.

Přejeme pěkné prázdniny

15.06.2015

Žáci 1.tříd nastupují do školy 1.9.2015 v 8.00h. Po slavnostním uvítaní dětí proběhnou informační schůzky pro rodiče, na kterých předají paní učitelky a paní vychovatelky informace potřebné pro následující školní rok. Předpokládaný konec bude kolem 10....