backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace o předávání dětí z odpoledních zájmových skupin.

23.05.2020

Z odpoledních skupin bude možné vyzvednout dítě v těchto časech:

  • po obědě - 1. třídy v 11,40 hod., 2. třídy ve 12,00 hod.
  • ve 14,00 hod.
  • v 15,30 hod.

Dítě vám bude předáno před budovou školy, vyčkejte na stejném místě jako při předání ráno. O časech odchodu nás informujte prostřednictvím zápisu v notýsku. Samostatný odchod dětí je možný pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.

Vstup rodičů do budovy školy a ostatních prostor /zahrada/ je zakázán.

Monika Dudychová, vedoucí vychovatelka