backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 30. 11.

26.11.2020

Provoz školní družiny od 30. 11. bude probíhat v následujícím režimu:

Provozní doba : 6,00 - 17,00 hod.

RANNÍ DRUŽINA : 1. třídy - hlavní budova, učebna 1.C

                               2. třídy - malá budova, učebna 2.A

                               3. třídy - hlavní budova, učebna 3.B

Časy příchodu do ranní družiny - 6,00 hod., 6,30 hod. a 7,00 hod. P. vychovatelky vyzvedávají děti před budovou ve stanovený čas.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA : děti ve svých odděleních, pro pobyt venku využíváme celou školní zahradu a hřiště.

KONEČNÁ DRUŽINA : děti budou slučovány po ročnících

                             1. třídy od 15,30 hod. v hlavní budově, učebna 1.C

                             2. třídy od 15,30 hod. v malé budově, učebna 2.A

                             3. třídy od 15,00 hod. v hlavní budově učebna 3.A

Vzniklé přeplatky za měsíc říjen a listopad budou vráceny v prosinci na účet odesílatele. Jedná se o částku 230,- Kč ( 1. a 2. třídy) a 320,- Kč ( 3. třídy).

Kroužky zatím nebudou.