backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Den Země

Ve čtvrtek 22. dubna bude na naší škole probíhat Den Země. V rámci projektového dne se žáci prvního i druhého stupně seznámí s problematikou třídění odpadu, budou vyrábět výrobky ze starého papíru či PET lahví, shlédnou filmy s ekologickou problematikou apod.

Den Země