backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní projekty

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Naše škola je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol.

Nejlepší prostředí ve třídě

Na druhém stupni již třetím rokem probíhá od září do června akce – Nejlepší prostředí ve třídě. Ve třídách se hodnotí práce dětí spojené s výukou, nápady, pořádek. Bodování provádí dvoučlenná komise každý měsíc. Vítězný třídní kolektiv je odměněn.

Dětství bez úrazu

Naše škola se zapojila do projektu, který se zabývá prevencí dětských úrazů ve spolupráci se společností Dětství bez úrazu a Českou pojišťovnou. Cílem tohoto projektu je informovat prostřednictvím učitelů, pracovních listů a videa děti o nebezpečí, která jim hrozí a o možnostech nápravy. Na závěr dostanou děti domácí úkol. Ten se týká i rodičů. Pokud vyplní společně s rodiči Kvíz, mohou získat pěkné ceny. Z každé třídy budou tři žáci s nejvyšším počtem bodů odměněni.

Den Země

Ve čtvrtek 22. dubna bude na naší škole probíhat Den Země. V rámci projektového dne se žáci prvního i druhého stupně seznámí s problematikou třídění odpadu, budou vyrábět výrobky ze starého papíru či PET lahví, shlédnou filmy s ekologickou problematikou apod.

M.R.K.E.V.

Naše škola je od počátku roku 2010 členem dlouhodobého programu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do tohoto programu je každoročně zapojeno přibližně 800 základních a středních škol, které mají zájem o ekologickou výchovu.

Školní projekty

Žáci 6. B a 6. C se v dubnu zapojili do projektu Svět nevidomých, který odstartoval Zážitkový seminář s pracovníky Tyflocentra v Pardubicích. Děti se dověděly, jak Tyflocentrum pomáhá zrakově postiženým, co umí vodící pes, vyzkoušely si různé pomůcky pro nevidomé i to, jaké to je, když člověk nevidí. V hodinách výtvarné výchovy pak namalovaly své zážitky a dojmy vyjádřily v hodinách rétoriky. Na internetu vyhledaly další údaje a zajímavosti,které s touto tématikou souvisejí. Ze všech materiálů vytvořily na školní chodbě nástěnku.

Lidové zvyky a tradice

Tento školní rok zahájí „Benešovka“ v duchu lidových tradic. Pranostiky, poutě, jarmarky, přísloví a spousta dalších aktivit nás navrátí zpět do dob našich praprababiček a prapradědečků. Začínáme na sv. Václava 27.9.2010 – celý den bude žáky 1. a 2. stupně provázet dobrosrdečnost tohoto velikána českého národa. Hezká Čevorová

Ovoce do škol

Škola se zapojila ve školním roce 2009/2010 do projektu Evropské unie OVOCE DO ŠKOL. Žáci 1. stupně budou dostávat v pravidelných dodávkách (1× týdně) ovoce a zeleninu (jablko, banán, pomeranč a pod.). Dodavatelem těchto produktů je pro naši školu firma LAKTEA, o.p.s.