backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní projekty

Žáci 6. B a 6. C se v dubnu zapojili do projektu Svět nevidomých, který odstartoval Zážitkový seminář s pracovníky Tyflocentra v Pardubicích. Děti se dověděly, jak Tyflocentrum pomáhá zrakově postiženým, co umí vodící pes, vyzkoušely si různé pomůcky pro nevidomé i to, jaké to je, když člověk nevidí. V hodinách výtvarné výchovy pak namalovaly své zážitky a dojmy vyjádřily v hodinách rétoriky. Na internetu vyhledaly další údaje a zajímavosti,které s touto tématikou souvisejí. Ze všech materiálů vytvořily na školní chodbě nástěnku.

Školní projekty