backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.C

Dobrý ráno,

máme tady druhý a snad poslední týden distanční výuky, tak se na to vrhneme.  

 

Matematika:

Strana 31 celá

  • cv. „Počítej“ = osy jen ústně (u každé osy 2 příklady na odčítání)

modré dílky – růžové = žluté            děti jen říkají: 6-5=1

modré dílky – žluté = růžové            děti jen říkají: 6-1=5

  • cv. „Procvičuj“ = zelený rámeček

výsledky napiš přímo do rámečku (nezapomeň přidat =)

 

Živá abeceda:

strana 20

  • velké J červeně, malé j modře do kroužku + najít tato písmenka v básničce a zakroužkovat
  • přečíst poslední řádek

 

Živá abeceda pracovní sešit:

  • strana 25/1 velké J červeně, malé j modře + najít tato písmenka v básničce a zakroužkovat
  • strana 25/3

 

Uvolňovací cviky:

zajíček: strana 29 (5 řádků)

 

Průběžně můžete číst PL (děti mají v plastových deskách)

 

 

Na brzkou shledanou

Paní učitelka Zuzka

 

Zdravím vás všechny v této prapodivné době a posílám úkoly na dnešní den.

 

Matematika:

Strana 30 - celá

                - zelený rámeček jen ústně

                - rámeček „Vypočítej“ – POŠLI (prosím fotku cvičení na můj WhatsApp, ne do skupiny) do 18.10. 18,00

 

 

Živá abeceda:

strana 19 – věty přečti a napiš (pozor na tečku, né knedlík cheeky)

 

Živá abeceda pracovní sešit:

strana 24/1 spoj či zakroužkuj stejnou barvou (viz. str. 22)

strana 24/2 doplň vzniklé slabiky a přečti

strana 24/3 přečti jak umíš (L           É             LÉ           T             O             TO nebo LÉ          TO)

                                               - slova potom už neopakuj!!!

                                               - cvičení si můžeš vybarvit

strana 24/4 přečíst

 

 

Uvolňovací cviky:

pejsek: strana 6, číslice 6, 2 řádky

 

 

Opatrujte se a deštivému podzimu navzdory si držte veselou mysl.

Zuzana Shánělová

 

 

Milé děti, drazí rodiče, 

vkládám práci na dnešní den. Držte se a pokud potřebujete, bez obav se na mě obraťte.

 

Živá abeceda:

strana 19 - přečti slabiku a ukaž, ke kterému obrázku patří

                - přečti si slabiky a dvě slova a napiš jednou vedle vzoru (nezapomeň na mezeru mezi slabiky či slovy)

                - přečti čtyři slova a přepiš do rámečků (věty budou jindy)

 

Živá abeceda pracovní sešit:

strana 23/3,4 (buď dle zadání nebo podle našeho zvyku: T - červeně, t - modře)

 

Uvolňovací cviky:

pejsek: strana 5, číslice 5, 3 řádky

zajíček: strana 28 (pracuj dle šipek)

             strana 29 - 3 řádky

 

Průběžně můžete číst PL (děti mají v plastových deskách)

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:

Dneska si dáme dvoj hodinu Pč: posbírej doma jakékoliv krabičky, ruličky a slep z těchto nálezů robota. Pokud budeš chtít, můžeš si ho libovolně vyzdobit či vybarvit. 

Času máš dost, nemusíš to dělat dnes. Doneseš do školy po prázdninách, už se těším, až nás tu bude více wink

 

 

Hezký den a rychlé práci zdar

Zuzana Shánělová

Dobré ráno, vkládám práci pro dnešní den.

 

Matematika:

strana 27 - Opiš řady čísel (napiš vždy řádek až do konce)

strana 28 - Nula (piš zsvrchu směrem do leva)

strana 29 - vypočítej obě slovní úlohy na sčítání, potom spočítej rámeček Vypočítej a Doplň

 

Živá abeceda: 

strana 17 - přečti si věty a tiskacím napiš do rámečků, nezapomeň na tečku.

 

Živá abeceda pracovní sešit:

strana 23 - velké T vybarvi červeně, malé t vybarvi modře - tyto písmenka najdi v básničce a zakroužkuj

strana 23 - cvičení 2. - vyznač, kde slyšíš hlásku T

 

Prvouka:

strana 14 - povídej si s maminkou nebo s tatínkem o tom, jak se připravují zvířátka na podzim k zimnímu spánku

strana 15 - povídej si, co se dělá na podzim na zahradě, pojmenuj nářadí a zkus říct, k čemu se používá

strana 15 - pojmenuj ovoce a vybarvi jen to, které se sklízí na podzim

strana 15 - pojmenuj a vybarvi exotické ovoce, u nás se pěstuje převážně ve sklenících, nejsou naše původní.

                  U nás je mu zimasmiley

 

Pokud nebudete něčemu rozumět, volejte či pište na mobil či WhatsApp. Určitě to spolu zvládneme.

 

Hezký podzimní den

Zuzana Shánělová

 

 

Vážení rodiče!

 

     Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí na kroužek logopedické prevence a rozvrhům jednotlivých tříd, jsem děti rozdělila do menších skupin. Přihlášené děti z 1.A jsem zařadila do skupiny, která bude mít lekce v PONDĚLÍ od 13:00 – 14:00 hod.

                                  Logopedie pro děti i dospělé Zlín | Facebook

     Děti si vyzvednu ve školní družině a následně je tam opět odvedu. Pokud jste ještě neuhradili pololetní poplatek 300,- Kč, pošlete jej co nejdříve (můžete předat třídní učitelce). V případě zrušení kroužků vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vám vrátíme poměrnou část „kroužkovného“. 

      V souladu s nařízením MŠMT jsou od pondělí 12. října omezeny kroužky - tudíž i náš. O dalším průběhu vás budu informovat zde a případným zápisem do notýnsku. Děkuji za pochopení.

 

Michaela Doubravová, logopedický asistent

doubravova.michaela@benesovka.cz

Dobrý den milé děti, vážení rodiče,

 

již je to téměř měsíc, co chodíte do školy a jste školáci. Za tento krátký čas již umíme číst samohlásky a, e, i, o, u; rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky a souhlásku m. Již jsme začali číst slabiky ma, me, mi, mo, mu. V matematice umíme sčítat a odčítat do 4 a také tyto číslice umíme psát. Náš největší úspěch je umět zařadit do příkladu znaménka <, =, >. 

Většina z nás to umí velmi dobře, některým dětem dělájí samohlásky ještě problém. Prosím o prodlouženém víkendu o dotrénovaní těchto písmen.

Na dny volna dostaly děti číst slabiky na samostatném listě - pouze dráčka.

 

Dále Vás prosím o každodenní kontrolu pracovních sešitů - domácích úkolů, které prosím od Vás podepisovat. Dále je potřeba každý den kontrolovat penál a v něm ostrouhané pastelky a tužky. Tužky číslo 2 mít v penále alespoň dvě, pro případ nehody a zlomení :-)

 

Přeji všem zasloužený odpočinek a mnoho sil do další společné práce.

 

Vaše třídní učitelka Zuzana Shánělová

 

Vážení rodiče,

     i v letošním školním roce vám nabízím možnost kroužku logopedické prevence. Jednotlivá setkání probíhají v malých skupinkách. V případě většího počtu zájemců vám bude nabídnut i jiný termín.

     Přihlášku si můžete stáhnout zde v příloze nebo zaslat e-mailem. 

     Děkuji a těším se na všechny "povídálky". :)

 

Michaela Doubravová

doubravova.michaela@benesovka.cz