backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 5.A

V prvním lednovém týdnu každoročně probíhá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kterou zaštiťuje CHARITA města Pardubice. I v tomto školním roce se do sbírky zapojily děti naší školy ze tříd 1.C, 2.A, 3.A. Jejich koledování, doprovázené příjemným zpěvem i kultivovaným projevem, nadchlo všechny oslovené úřady i organizace. Velkou radost a potěšení měli "všechny babičky a dědečkové" v  domově důchodců. O sbírce se dozvěděla i široká veřejnost prostřednictvím přímého vysílání v českém rozhlase, kterého se ujala skupinka dětí ze 3.A. Výtěžek v tomto roce věnuje charita nemocným seniorům a dětem z chudých rodin.

Za odměnu si děti odnesly velké poděkování a drobné dárečky. Už se těší na  koledování v příští roce :-).

Jana Lacová, Martina Hezká

Přeji Vám všem klidné, pohodové a šťastné Vánoce. Hodně sil do dalšího roku.

 :-)  MH

 Vážení rodiče, chceme dětem nabídnout ,,volně přístupné“ knihovny, které budou umístěny na chodbách pro děti 1.stupně. Touto cestou budeme v dětech podporovat  čtenářství.

Děti si knížku vypůjčí a po přečtení ji opět vrátí do knihovničky. Půjčování i vracení knih bude založeno na vzájemné důvěře. Knížky budou rozděleny podle věku čtenářů. Na začátku  knihy bude napsáno jméno dárce a natištěné logo . U každé knihovničky bude vyvěšen seznam knih a pravidla půjčování.

Žádáme   Vás tedy o dárek v podobě knížky, kterou Vaše ratolest již přečetla a Vy ji můžete škole darovat. Knížky by měly být pro děti ve věku od 6 do 11 let.

Děti je mohou nosit do 4.B nebo do 5.A  již nyní a kdykoli během školního roku.

Děkujeme a přejeme Vám kráááááááááásné Vánoce!  učitelky 1.st.

Příjemné posezení a popovídání  jsme si užili v Krajské knihovně Pardubice. Dozvěděli jsme se další zajímavosti o švédské autorce Astrid Lindgrenové a měli možnost prohlédnout si a začíst se do knih, které psala pro děti. 

3. A :-)

Příjemnou předvánoční atmosféru jsme dnes prožili na Univerzitě Pardubice. Po úvodním Hello songu a vzájemném představení se (s již známými studenty) jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina měla za úkol vyluštit slovo, které se stalo tématem pro dnešní setkání (December). Pak si už všichni užívali příjemnou pracovní atmosféru. Každý si mohl vyrobit přáníčko, ozdobit papírový perníček, obohatit svoji slovní zásobu o nová slovíčka a zazpívat vánoční písničku. Intenzivní "dvouhodinovka" angličtiny se vydařila. :-)

Těšíme se na lednové setkání :-) MH

Ve čtvrtek 26. 11. proběhlo vyhlášení literární soutěže Pardubické střípky. Zajímavé téma "Co dokáží lidské ruce" inspirovalo děti k úžasným spisovatelským výkonům :-). Po posouzení odborného týmu se umístily 3 dívky naší třídy Beátka Bartoníčková a Klárka Haasová 1. místo, Nellinka Raušova  3. místo. Gratuluji nejen vítězkám a těším se na další literární tvořeníčko. MH :-)

Dobrý den,

jen malé připomenutí a upřesnění :-)

1. 12. hodina AJ na Univerzitě Pardubice - téma Vánoc (odchod 8:00 - návrat 11:30, oběd + TV)

2. 12. knihovna (odchod 9:30 - návrat 12:00, ČJ, M)

16. 12. Vánoční jarmark (od rána výroba věnečků z břečťanu)

Nezapomeňte zálohu na lyžák 2000,- na účet třídy  - číslo účtu: 2700606387/2010

Příspěvek na SRPŠ 250,- hotově.

MH :-)

Minulou sobotu 7. listopadu odstartoval 63. ročník MALÉ PARDUBICKÉ - CROSS COUNTRY.  Počasí účastníkům ani trošku nepřálo. Už od rána lilo jako z konve, ale ani nejmladší  to neodradilo od společného klání.  Děkujeme tímto všem zúčastněným  a těšíme se za rok. /Z.S., E.K./

63. ročník MALÉ  PARDUBICKÉ  - Cross country - sobota 7. listopadu 2015

Sraz: ve sportovním oblečení v 8:30 – loděnice kanoistů TJ Dynamo za koupalištěm Na Cihelně, směr Kunětická hora, od zdymadla bude příjezd označen šipkou /Malá pardubická/

Bližší pokyny  na     http://www.acpce.cz/?p=586

                                                                                      Těšíme se na všechny běžce!

             

 

Každý den nás i děti čeká cesta do školy, na kroužky a tréninky. Jezdíme autem, na kole nebo pěšky za každého počasí. Co a jak bychom měli dělat, abychom se vrátili domů v pořádku? S tím nám dnes poradili lektoři primární prevence, kteří společně s dětským traumacentrem Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči připravili interaktivní tréninky pro naše žáky.