backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.B

Zdravím a posílám učivo do 23.3.

1. Zopakovat základní větné členy a především rozvíjející větné členy od str. 78 - 84. Po návratu budeme psát na příslovečné určení a rozbor všech větných členů

2. Do školního sešitu vypracovat cv. 87/4 - určit jen vyznačené větné členy.

3. Do školního sešitu vypracovat str. 87 - Hledání souvislostí.

4. Do škol. sešitu zapsat zápis z učebnice PŘÍSTAVEK str. 88

LV

1. Přečíst v ČÍTANCE str. 117 ukázku Z. Vavřík, Dobrodružství Marka Pola a na papír napsat obsah, reprodukci ukázky. Po návratu odevzdáte.

2. Připravit si na papír referát o A. Jiráskovi, též odevzdáte.

3. Nominovaní žáci si připraví referát z knihy.

Klidné dny

I. Dražková

Zadaná práce od 11. 3. do 20. 3.

- Na procvičení posílám osmisměrku

- Hospodářství Asie - učebnice str.14 -17, udělat zápis, pracovat s atlasem mapy Asie -   hospodářství

- Oblasti Asie - vypsat 7 oblastí, zápis do sešitu Jihozápadní Asie str.19 -23.  PaaZ

Zdravím,

na hudební výchovu si připravíte každý dva referáty: jeden bude o vašem nejoblíbenějším zpěvákovi, zpěvačce či kapele a druhý o skladateli vážné hudby. Ve škole pak odprezentujete a pustíte hudební ukázku. 

V příloze posílám výzvu. Kdo vyplní a přenese nebo pošle na můj email, má jedničku.

I. Sobolíková

-slovní zásoba opakování

- nová slovíčka lekce 9 a 10

-nepravidelná slovesa

- procvičování gramatických jevů

- skupina A: četba PS str. 50 a 57

- skupina B: četba PS str. 42 a 49

 

Vernerová

 - dokončit PS lekce 14

-slovní zásoba -opakovat

-str. 34, 41, 47, 48, 54, 55  - pracovní sešit

Milí žáci, 

v příloze zasílám práci na pátek a příští týden. Pokud máte možnost tisku, pracovní listy mi dáte ke kontrole až se uvidíme. Jinak mi můžete hotovou práci zasílat na meil: sobolikova.ivana@benesovka.cz

Zdraví I. Sobolikova

- v příloze najdete propozice k výtvarné soutěži, zkuste se zamyslet a vytvořit výtvarné dílo, nikam výkresy neposílejte, po prázdninách si práce vyberu

Vodáková

Vážení rodiče a milí žáci.
Škola bude do odvolání pro žáky uzavřena. Studijní materiály, úkoly a další informace budou učitelé zadávat na webové stránky školy.
S pozdravem I.Sobolikova

Organizace Člověk v tísni na základě dnešního rozhodnutí vlády prozatím ruší festival Jeden svět. Festival se uskuteční v náhradním termínu.
Irena Schoberová

Vzhledem k současné mimořádné situaci zatím nemám informace od pořadatelů Festivalu Jeden svět, zda projekce s besedou příští týden 18. 3. 2020 proběhne či nikoli. Sledujte stránky třídy, budu aktualizovat.
Děkuji za pochopení.
Irena Schoberová