backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.B

V příloze je ke stažení 3. sada zápisů.

DR

Diktát - neeeee! Laufdiktat - JAAAAAAAAAA!!! Běhací diktát měl úspěch - němčina trošku jinak =)

Schobi

Dne 30.1. proběhl na naší škole projektový den na téma Finanční gramotnost. Zábavnou hrou si žáci vyzkoušeli, co vědí o penězích a jejich používání. Dozvěděli, co znamenají pojmy "DPH","HDP" a jaká jsou úskalí půjček.Po té si vytvořili svou imaginární rodinu a zjišťovali její měsíční výdaje.
Děkujeme všem učitelům, kteří si pro nás tento projekt připravili.
Sobolikova

V prostorách školní jídelny proběhlo 22. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády.

Podle ročníků byly tři kategorie: šestý ročník - kategorie A, sedmý - kategorie B, osmý a devátý - kategorie C. Práce každého soutěžícího  měla dvě části - práci s atlasem a práci bez atlasu. Během hodiny musely být obě práce hotové. Do okresního kola postupuje vítěz každé kategorie. Školního kola se zúčastnilo celkem 42 žáků, nejpočetněji byla obsazena kategorie C.

Děkuji všem žákům za početnou účast a vítězům Ondřeji Brožkovi, Kláře Haasové a Janu Makovskému přeji hodně úspěchů v okresním kole. 

PaarováZ

 

Dokončili jsme učivo počátky Českého státu - uč. str. 50-63. V příloze naleznete PL. Připomínám, že u českých dějin chci i data událostí!

Termíny:

7. A - po 27. 1. 2020

7. B - čt 30. 1. 2020

7. C - út 28. 1. 2020

Schobi 

 

Ještě foto před divadlem =)

Krájení a loupání a hlavně ochutnávka lahodného ovoce. Myslím,že jsme si zamlsali

V příloze je ke stažení protokol s odkazy na webové stránky.

Termín odevzdání:

7. A  a 7. C   do úterý 28. 1.

7. B    do pondělí 27. 1.

DR

Milí žáci,
vyhlašuji další kolo přírodovědné fotografické soutěže na téma: Čtyři roční období. Jedná se o pořízení čtyř fotografií z různých ročních období s přírodní tématikou.
Fotografie noste na flahsce do 20. května do kabinetu přírodopisu (p.u.Sobolikova).
Přeji mnoho štěstí při čekání na vhodný okamžik pro zmáčknutí spouště a pěkné chvíle strávené v přírodě.

Sobolikova

Připomínám všem, co se neúčastnili řádného termínu testu z DE, že  je čeká hned v hodině po prázdninách. Na stránkách tříd jsou k dispozici PL.

Někteří žáci zatím nedosáhli dostatečného počtu známek, je potřeba, aby přišli prokonzultovat možnosti klasifikace. Možnost kontaktu přes mail. Nenechávejte si to na poslední chvíli!

Schobi