backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 7.B

Připomínám, že v pondělí 9.5. 2016 se budeme plavit parníkem Arnošt! Výllet se uskuteční za každého počasí.

Batůžek se svačinou s sebou. Bude možné si koupit zmrzlinu nebo drobné občerstvení.

Vybírám zálohu  90,-Kč.  /info již dříve Z.S/

Ve čtvrtek 5.5. jsme si užili projektový den se Záchranným kruhem  ve spoluráci se střední zdravotnickou školou. Žáci si osvojovali množství znalostí i dovedností, které  mohou využít v případě náhlé mimořádné události. Seznámili se s náplní práce složek integrovaného záchanného systému a praktcky si vyzkoušeli společně se 4.C  zdravovědu, což je zaujalo asi nejvíc. /Z.S/

Včerejší odpoledne na Pernštýnském náměstí jme prožívali s napětím. Nasazena byla štafeta 3x1900m  a připraveno 76 účastníků lidového běhu z naší školy. Nejprve startovaly štafety. Naše štafeta z 5.B, ve složení Dominik Houf, Anežka Sádovská a Filip Haas obsadila skvělé 1.místo. V lidovém běhu jsme s počtem účastníků byli na 4. místě hned za ZŠ Studánka/78/. Na druhém místě se umístil Spořilov /79/ a první příčku obsadila ZŠ Resslova.

V tomto běhu proběhli cílem jako první žena a první muž žáci 8.A - Karolína Krupová a Tomáš Havlíček. Sebastian Ševeček ze 4.A se umísti na krásném 6. místě.

Všem běžcům gratulujeme a posíláme velké poděkování za účast na charitativní akci.

/J.L., Z.S./

Sobota 16.4. - podmračené ráno neodradilo žádného z běžců Lidového běhu na trati dlouhé 1700 metrů. Někteří nenechali doma ani ty nejmenší a celou trať proběhli i s kočárkem. Počasí se umoudřilo, úsměvy dětí a rodičů i rychlé nohy se připravily na start. Všichni běželi s velkým nadšením a v cíli byli vítězi.  Dostali krásné medaile i sladkost na doplnění energie. Letos nám uteklo o pár běžců umístění pro 5000,- Kč na školu. Příští rok to bude určitě lepší. Všem dětem i rodičům děkujeme za příjemné sobotní ráno. Byli jste super! / zúčastněné pí učitelky/

Běhání je dnes velice oblíbené. Běhat, ale rychle  a přesně podle mapy, od jedné kontroly k druhé  zase tak jednoduché není.

Liga škol má pravidelně čtyři kola; dvě na podzim( 2015) a dvě na jaře (2016). Letos se do konečných výsledků započítávala pouze kola tři, důvodem bylo anulování výsledků 3. kola z 30. 3. 2016- nepřízeň počasí.

Všechna tři kola naše škola vyhrála a získala vítězství v letošní Lize Škol. Jen tak dál!

Děkujeme Vám a gratulujeme.

PaaZ

V letošním školním roce se nebývale dařilo žákům pátého ročníku v matematické soutěži Pythagoriáda. Do okresního kola postoupilo celkem 9 žáků, a to ze všech pátých tříd.

Okresní kolo se konalo 22. 3. na ZŠ Štefánikova. Žáci obětovali svůj volný čas a poměřili své síly s žáky jiných základních škol. A vedli si výborně.  Pět z nich se stalo úspěšnými řešiteli (tj. museli zvládnout minimálně 9 z 14 úloh).

Umístění úspěšných řešitelů v okresním kole:

2. místo     Filip Shejbal (5. A)    13b.

5. místo     Martin Janáček (5. C)     12 b.

7. místo     Filip Patlevič (5. A)     11 b.

10. místo    Anna Ptáčková (5. A)     10 b.

11. místo    Eliška Maixnerová (5. A)     9 b.

 

Všem zúčastněným děkuji za skvělé výkony, úspěšným řešitelům gratuluji. A v neposlední řadě patří dík i třídním učitelkám za skvělou práci. 

HD

 

 

 

Do  poloviny května budeme vybírat  zálohu 3000,- Kč  na poslední soustředění do Březové.  Částku zašlete na třídní účet do 15. 5. 2016.  Případný přeplatek bude vyrovnán. Děkujeme za pohopení. Z.S., L.Ž.

9.května nás čeká výlet parníkem Arnošt. Měli bychom proplout  i plavební komorou. Cena na žáka 90,- Kč, případný přeplatek bude vyrovnán. Odchod od školy - ráno, okolo osmé hodiny. Loď vyplouvá v 9:00!

Dnes máme opět pátou vyučovací hodinu třídnickou hodinu. Probíhá nám ve třídě hra ,,CHECHTÁKY"  a bylo nutno se sejít s pí psycholožkou. Tento měsíc už další třídnická hodina nebude. Děkuji za pochopení. /Z.S./

 

Dnes měly děti možnost ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny. I ty
netradiční, například avokádo, kaki, karambolu, granátové jablko, kumquat,
mochyni, nashi, pitahayu. Dozvěděly se mnoho informací o jednotlivých
druzích ovoce i zeleniny a možnostech použití, zajímavosti o obsahu
vitamínů a minerálních látek. Více informací najdete na www.ovocedoskol.eu

/z.s./