backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

Dobrý den,

tento týden jsme v učebnici AJ dodělali cvičení do str. 37, v pracovním sešitě do str. 12.
DÚ - gramatická cvičení 2. lekce (papír).

S pozdravem I. Marelová

Dobrý den,

10. 12. píší děti test ze slovíček 2. lekce.

17. 12. píší děti test po 2. lekci (rozkaz, W-otázky, předložky, čtení s porozuměním, rozhovory - doplňování slov nebo výběr slov).

DÚ - slovíčka 3. lekce do 15. 12.

Dále doporučuji procvičovat používání jednotlivých gramatických jevů. Součástí každého pracovního sešitu je CD-ROM.

S pozdravem I. Marelová

...ještě přeposílám informace k VV soutěži...LŽVážená paní Žandová,

v letošním projektu Mandala dětem máte 14 mandal. Celkově se nám jich sešlo
925. Z těch všech potřebujeme vybrat 53 do dalšího kalendáře a pro putovní
výstavu.

40 mandal budeme vybírat na základě hlasů, které můžete sbírat celý
prosinec a leden - řekněte rodičům a svým známým o hlas pro ty Vaše
mandaly! Napište článek na blog, využijte sociální sítě, buďte kreativní a
řekněte světu jak moc šikovné jsou Vaše děti.

Hlasování proběhne na těchto stránkách:
http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1

S pozdravem

Zuzana Řezáčová Lukášková
jednatelka Centra Mandala z. s.

web: www.centrum-mandala.cz
tel: +420 777 957 793
mail: mandaly@centrum.cz

Dobrý den,

dnes posílám po dětech v ŽK dotaz, zda mají svou e - mail adresu. Pokud ano, vyplní si ji na vlepeném lístku, pokud ne, p.uč. Houfová ji dětem založí na hodině informatiky. Děti si již samy budou zjišťovat např. dú v době nemoci, posílat vyučujícím zadané úkoly, popř. dotazy k učivu apod.

AJ - PS do str. 12, učebnice str.35/1 - lze i bez poslechu - do úterý 8.12.

Hezký den.L.Ž.

 

 

 

Ve čtvrtek 3.12. budou děti, které neuspěly v testu z M nebo G , psát další test z opakování 1. dílu učebnice matiky. Součástí testu bude písemné sčítání, odčítaní, násobení a dělení, slovní úlohy, rovnice, desetinná čísla, zaokrouhlování, pamětné počítání( přednosti početních výkonů),pojmy polopřímka, počátek, vlastnosti úhlopříček čtverce, obdélníka, rýsování čtverce, obdélníka, kružnice. Při opakování se můžete řídit testy v učebnici 1. dílu a stránkami geometrie .

Od pondělí 7. 12. budeme mít v naší třídě kroužek ČJ a M. Bude 6. vyuč. hodinu, PS objednám.

Hezký týden. L:.Ž.

Dobrý den, posílám slíbené info z hodin AJ.

1.12. budou psát test na sloveso Be.

Probráné učivo: Starter section, Unit 1, Unit 2 - Students book 30 - 32, Workbook 8/2 - dodělat doma , 9/1, 10

Procvičovat rozkazy a aplikaci jednotlivých gramatických jevů.

Pošlete mi prosím na RRPŠ 250 Kč, kdo ještě nezaplatil.

Připomínám platbu LV - dnes nejpozději, musím zaplatit zálohovou fa.

Kdo nebyl na tř. schůzce ...

16.12 - Vánoční jarmark, 16 - 18

21.12. - interaktivní hodina ve třídě - Vánoce v EU

22.12 - vyučování do 11.40

VV soutěž - Mandaly dětem, Malujeme na konto bariéry, zdobíme škol, budeme vyrábět ván. přání školu

Občas se podívat na známky v elektronické ŽK, kdo ztratil heslo, pošlu e - mailem.

V prosinci budeme chodit brusli.

AJ - info na str. třídy každý týden, testy budou posílány k podpisu domů.

Od pondělí bude probíhat kroužek - Procvičujeme ČJ a M, nejen pro děti, které chtějí zkusit přijímačky na gymnázium.Bude v čase od 13:15 do 14:15h. Procvičovací PS objednám , počítejte s cenou PS 179 Kč.

Cenu za 1.pol. ještě domluvím s vedením školy. Za druhé pololetí bude cena 300Kč. Vše posílám v ŽK.

Hezký víkend. L.Ž.

Chlapci z pátých tříd se poprvé v tomto roce zúčastnili okresního kola ve florbale. Všichni byli moc natěšení na herní kombinace, které trénovali ještě ve škole. Účast škol byla velká, a proto se hrálo ve dvou skupinách po pěti družstvech. Chlapci ve své skupině hráli velmi dobře, ale v posledním zápase dostali smolný gól, který je posunul na třetí místo v tabulce. Pak jsme již sehráli poslední zápas o páté místo, ktarý pro nás znamenal velký adrenalin a také výhru. Turnaj chlapci odehráli s velkým nasazením a bojovností. Páté místo je krásné a všem gratuluji.

Lacová

Minulou sobotu 7. listopadu odstartoval 63. ročník MALÉ PARDUBICKÉ - CROSS COUNTRY.  Počasí účastníkům ani trošku nepřálo. Už od rána lilo jako z konve, ale ani nejmladší  to neodradilo od společného klání.  Děkujeme tímto všem zúčastněným  a těšíme se za rok. /Z.S., E.K./

Vážení rodiče,

v březnu jsem objenala LV na Husovu boudu do Krkonoš v březnovém termínu. Objednávku mi vedoucí potvrdila, ale přesto s námi nepočítá. Náš termín přenechala jiné škole. Nechápu důvod.... a nikdy jsem se s takovým jednáním nesetkala.

Podařilo se mi ale objednat - Říčky v Orlických horách, chatu SKI KLUB v termínu 11. - 15.1.2016.

Zálohu 3000Kč pošlete  prosím nejpozději do 25.11.2015 na tř.účet.

Hezký zbytek týdne.L.Žandová

 

Vážení rodiče,

v březnu jsem objenala LV na Husovu boudu do Krkonoš v březnovém termínu. Objednávku mi vedoucí potvrdila, ale přesto s námi nepočítá. Náš termín přenechala jiné škole. Nechápu důvod.... a nikdy jsem se s takovým jednáním nesetkala.

Podařilo se mi ale objednat - Říčky v Orlických horách, chatu SKI KLUB v termínu 11. - 15.1.2016.

Zálohu 3000Kč pošlete  prosím nejpozději do 25.11.2015 na tř.účet.

Hezký zbytek týdne.L.Žandová