backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

Dobrý den.

Ve středu bohužel nepůjdeme bruslit. Z organizačních důvodů ( hloubková inspekce )zůstáváme ve škole. Bruslit půjdeme až po jarních prázdninách:(

Ve čtvrtek máme objednanou besedu s policií na 1.a 2.vyuč.hodinu. Dále se budeme učit dle rozvrhu, test z G bude tedy v pátek.

V pátek máme třídnickou hodinu od 7:10, děti si vyzvednu před školou.

Hezký týden a krásné jarní prázdniny.

L.Ž.

 

 

Info pro děti na týden od 15.2.

-  pondělí  - náhrada přírodovědy za LV  , podpis v ŽK

- středa - bruslení ,bude li v rozpisu

- čtvrek - G test, dú z přírodovědy

- pátek - třídnická hodina - čas bude zapsán do ŽK

L.Ž.

 

 

Dobrý den, tento týden jsme dokončili celou třetí lekci. DÚ: Kdo nestilhl v hodině, dodělá v prac. sešitě
cv. 3 na str. 15.

Ve čtvrtek 11. 2. děti píší opakovací test po 3. lekci (vazba there is - klad, otázka, zápor, přivlastňování, slovní zásoba).

S pozdravem Inka Marelová

 

Vážení rodiče,

nezapomeňte prosím na doplatek z LV, informaci máte vlepenou v ŽK od minulého týdne ( doplatky do konce ledna).

Dnes po dětech , které chtějí zkusit přijímačky na gymnázium, posílám přihlášku. Na té dovyplníte část A. Na stránkách gymnázia je vzor. Přihlášku odevzdejte do 15.3. na gymnázium, kam se hlásíte. Pozorně si též pročtěte kritéria přijímacího řízení pro vyplnění části B - Schopnosti, vědomosti, zájmy...

Budete - li s něčím potřebovat pomoci, obraťte se na mne.

Hezký týden.

L.Ž.

Dobrý den, tento týden jsme procvičovali gramatiku a slovní zásobu 3. lekce  - učebnice str. 43/5, pracovní sešti str. 17 a 19. Dále jsme četli články o zoo - učebnice str. 45, pracovní sešit str. 18.

DÚ: do 3. 2.  - napsat slovíčka 4. lekce

      do 9. 2. - vytvořit PORTFOLIO - viz pracovní sešit str.19/5 (Jak vypadá můj ideální pokoj?)

                   - napsat na papír minimálně 5 vět, které se týkají popisu tohoto pokoje

                    (inspirace: učebnice str. 43/5, pracovní sešit str. 19/3)

      9. 2. - děti píší test na slovíčka 3. lekce

     do 2. 2. - 27. 1. jsem nebyla přítomna, kdo nestihl samostatnou práci ve škole, dodělá si doma (prac. sešit

                     str. 17/4, 6 a str. 19/3, učebnice str. 46 - článek)

 

Hezký prodloužený víkend. Inka Marelová

Ve středu - sférické kino - Astronauti - 55 Kč. Není Tv.

Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

ve školním roce 2016/2017 bude naše škola otevírat 3 třídy 6. ročníku.
Tak jako v předcházejících letech bude jedna třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku pro děti se zájmem o sport a zároveň sportovně talentované.

Talentové zkoušky do sport.třídy se konají 27. 4. 2016 od 14.00 hodin.

Vyučování ve všech třídách:

 • vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠTAFETA
 • výuka anglického jazyka
 • 12 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi
 • od 7. ročníku výběr druhého cizího jazyka (ruský jazyk nebo německý jazyk)
 • mimoškolní pobyty 3× ročně ve sportovní třídě sportovní soustředění, škola v přírodě v běžné třídě
 • od 6. ročníku výuka předmětu Rétorika a komunikace v běžných třídách
 • od 7. ročníku ve sportovní třídě 2 hodiny tělocviku navíc (z toho jedna hodina plavání, v běžné třídě volitelný předmět dle aktuální nabídky (Počítače nebo Sportovní hry)

Vyučované sporty ve sportovních třídách:
Důraz je zaměřen na všechny atletické disciplíny, jejíž přední postavení sekundárně doplňují i sporty ostatní – kopaná, basketbal, volejbal, házená, softbal, lacros, ringo, freesbee, úpolové sporty, orientační běh, cyklistika, plavání, bruslení, běžecké i sjezdové lyžování (carving), snowboarding, pohybové hry, gymnastika, vodní turistika, bouldering a lezení nejen na umělé stěně.

Náplň sportovní přípravy:
Důsledně uplatňovaný princip všestranného rozvoje s důrazem na atletiku, na kterém staví i většina ostatních sportů. Naším cílem a pracovní náplní je rozvíjet u žáků těchto výběrových tříd přirozené pohybové schopnosti (běh, skok, hod), seznámit je se všemi atletickými disciplínami jejich pravidly, hygienou, regenerací, životosprávou, pitným režimem a stravováním. Absolvent našich sportovních tříd opouští školu všestranně sportovně vybaven.

Časové rozmezí sportovní přípravy týdně:

 • 3 vyučovací hodiny tělesné výchovy v 6. ročníku, 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy v 7. - 9. ročníku
 • Pohybové a sportovní hry a plavání v 7. – 9. ročníku
 • 2 x 2  hodiny tréninků (pro zvlášť nadané navíc v 9. ročníku 2 hodiny speciálního tréninku)
 • trénink je vždy v den, kdy není tělesná výchova v rozvrhu, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Sportovní akce sportovních tříd:

 • v každém ročníku lyžařský výcvik
 • jarní a podzimní soustředění – výcvikový týdenní tábor, soutěže v atletice, orientačním běhu, odbíjené, basketbalu, kopané a výše uvedených sportech

Naše škola je velmi dobře vybavena pro všechny uvedené sporty a sportovní prostory jsou výborné. Máme venkovní hřiště s atletickou dráhou a umělým povrchem. Obě tělocvičny jsou nově zrekonstruovány. Žáci po ukončení školní docházky ve sportovních třídách většinou pokračují ve studiu na Sportovním gymnáziu nebo studují na jiných středních školách a sportují v různých sportovních oddílech v Pardubicích. Naši absolventi sportovních tříd mají velmi dobré sportovní výsledky a stávají se členy reprezentace ČR v různých sportovních odvětvích.

Výhody našich sportovních tříd pro Vaše děti jsou:

 • vyučování i sportovní příprava jsou v jednom místě
 • vybraný kolektiv dětí
 • rozvíjením talentu vystupují z průměrnosti ostatních dětí a mají šanci lépe se uplatnit v dalším životě
 • sportovní přípravou se zvyšuje jejich odolnost a morálně volní vlastnosti
 • děti závodí za Školní atletický klub ZŠ Benešovo náměstí Pardubice

Výběrové řízení do sportovní třídy bude uskutečněno ve středu 27. 4. 2016

Žáci si na výběrové řízení vezmou: sportovní obuv, tričko, trenýrky, teplákovou soupravu.

Výběrové řízení se uskuteční na hřišti ZŠ Benešovo náměstí od 14:00 hodin bez přítomnosti zákonných zástupců. Zákonným zástupcům budou podávány informace v učebně hudební výchovy v době konání talentových zkoušek.

Z čeho se talentové zkoušky skládají:

 1. běh z polovysokého startu – 50 m
 2. technika běhu
 3. běh 6 minut
 4. skok do dálky z místa
 5. skok do dálky s rozběhem
 6. hod 2 kg míčem
 7. hod kriketovým míčkem
 8. šplh na tyči
 9. gymnastika – akrobacie (kotoul vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na rukou)
 10. přeskok (roznožka, skrčka)

 

Bodujeme vysvědčení z 1. pololetí pátého ročníku a hodnocení chování, proto přineste s sebou výpis z posledního vysvědčení a žákovskou knížku. Pokud žák z jiné školy toto nedoloží, nebude moci získat body, které se zahrnují do celkového hodnocení talentových zkoušek. Zájemci z naší školy výpis vysvědčení a žákovskou knížku nosit nemusí.

Jičínská Ema

Dobrý den, tento týden jsme procvičovali zejména vazbu there is  (včetně otázek a záporu) ,  přivlastňování  a novou slovní zásobu - učebnice str. 43/3, 44/7, 8, pracovní sešit str. 16. Další vypracovaná cvičení v pracovním sešitě jsou na str. 14, v učebnici na str. 40 a 41.

S pozdravem Inka Marelová

Milí rodiče, máme se krásně!Dnes jsme lyžovali celý den, nasněžilo nám, vaří dobře, nikdo si nestýská. Běžkování jsme zvládli také...Mějte se krásně a užívejte si...už se Vám to krátí.L.Ž. a  P.K.

Dobrý den, tento týden jsme znovu opakovali 1. a 2. lekci. Dále jsme procvičovali slovní zásobu 3. lekce - učebnice str. 42, pracovní sešit str. 15.  Z gramatiky jsme si vysvětlovali  vazbu there is/are - učebnice str. 43.
S pozdravem I. Marelová