backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 8.A

Dobrý den,

dnes posílám po dětech v ŽK dotaz, zda mají svou e - mail adresu. Pokud ano, vyplní si ji na vlepeném lístku, pokud ne, p.uč. Houfová ji dětem založí na hodině informatiky. Děti si již samy budou zjišťovat např. dú v době nemoci, posílat vyučujícím zadané úkoly, popř. dotazy k učivu apod.

AJ - PS do str. 12, učebnice str.35/1 - lze i bez poslechu - do úterý 8.12.

Hezký den.L.Ž.

 

 

 

Ve čtvrtek 3.12. budou děti, které neuspěly v testu z M nebo G , psát další test z opakování 1. dílu učebnice matiky. Součástí testu bude písemné sčítání, odčítaní, násobení a dělení, slovní úlohy, rovnice, desetinná čísla, zaokrouhlování, pamětné počítání( přednosti početních výkonů),pojmy polopřímka, počátek, vlastnosti úhlopříček čtverce, obdélníka, rýsování čtverce, obdélníka, kružnice. Při opakování se můžete řídit testy v učebnici 1. dílu a stránkami geometrie .

Od pondělí 7. 12. budeme mít v naší třídě kroužek ČJ a M. Bude 6. vyuč. hodinu, PS objednám.

Hezký týden. L:.Ž.

Dobrý den, posílám slíbené info z hodin AJ.

1.12. budou psát test na sloveso Be.

Probráné učivo: Starter section, Unit 1, Unit 2 - Students book 30 - 32, Workbook 8/2 - dodělat doma , 9/1, 10

Procvičovat rozkazy a aplikaci jednotlivých gramatických jevů.

Pošlete mi prosím na RRPŠ 250 Kč, kdo ještě nezaplatil.

Připomínám platbu LV - dnes nejpozději, musím zaplatit zálohovou fa.

Kdo nebyl na tř. schůzce ...

16.12 - Vánoční jarmark, 16 - 18

21.12. - interaktivní hodina ve třídě - Vánoce v EU

22.12 - vyučování do 11.40

VV soutěž - Mandaly dětem, Malujeme na konto bariéry, zdobíme škol, budeme vyrábět ván. přání školu

Občas se podívat na známky v elektronické ŽK, kdo ztratil heslo, pošlu e - mailem.

V prosinci budeme chodit brusli.

AJ - info na str. třídy každý týden, testy budou posílány k podpisu domů.

Od pondělí bude probíhat kroužek - Procvičujeme ČJ a M, nejen pro děti, které chtějí zkusit přijímačky na gymnázium.Bude v čase od 13:15 do 14:15h. Procvičovací PS objednám , počítejte s cenou PS 179 Kč.

Cenu za 1.pol. ještě domluvím s vedením školy. Za druhé pololetí bude cena 300Kč. Vše posílám v ŽK.

Hezký víkend. L.Ž.

Chlapci z pátých tříd se poprvé v tomto roce zúčastnili okresního kola ve florbale. Všichni byli moc natěšení na herní kombinace, které trénovali ještě ve škole. Účast škol byla velká, a proto se hrálo ve dvou skupinách po pěti družstvech. Chlapci ve své skupině hráli velmi dobře, ale v posledním zápase dostali smolný gól, který je posunul na třetí místo v tabulce. Pak jsme již sehráli poslední zápas o páté místo, ktarý pro nás znamenal velký adrenalin a také výhru. Turnaj chlapci odehráli s velkým nasazením a bojovností. Páté místo je krásné a všem gratuluji.

Lacová

Minulou sobotu 7. listopadu odstartoval 63. ročník MALÉ PARDUBICKÉ - CROSS COUNTRY.  Počasí účastníkům ani trošku nepřálo. Už od rána lilo jako z konve, ale ani nejmladší  to neodradilo od společného klání.  Děkujeme tímto všem zúčastněným  a těšíme se za rok. /Z.S., E.K./

Vážení rodiče,

v březnu jsem objenala LV na Husovu boudu do Krkonoš v březnovém termínu. Objednávku mi vedoucí potvrdila, ale přesto s námi nepočítá. Náš termín přenechala jiné škole. Nechápu důvod.... a nikdy jsem se s takovým jednáním nesetkala.

Podařilo se mi ale objednat - Říčky v Orlických horách, chatu SKI KLUB v termínu 11. - 15.1.2016.

Zálohu 3000Kč pošlete  prosím nejpozději do 25.11.2015 na tř.účet.

Hezký zbytek týdne.L.Žandová

 

Vážení rodiče,

v březnu jsem objenala LV na Husovu boudu do Krkonoš v březnovém termínu. Objednávku mi vedoucí potvrdila, ale přesto s námi nepočítá. Náš termín přenechala jiné škole. Nechápu důvod.... a nikdy jsem se s takovým jednáním nesetkala.

Podařilo se mi ale objednat - Říčky v Orlických horách, chatu SKI KLUB v termínu 11. - 15.1.2016.

Zálohu 3000Kč pošlete  prosím nejpozději do 25.11.2015 na tř.účet.

Hezký zbytek týdne.L.Žandová

 

Vážení rodiče, tř. schůzku jsem nucena z důvodu nemoci přesunout na čtvrtek 26.11. od 16:30 ve třídě 5.A.  Děkuji za pochopení. L.Žandová

 

63. ročník MALÉ  PARDUBICKÉ  - Cross country - sobota 7. listopadu 2015

Sraz: ve sportovním oblečení v 8:30 – loděnice kanoistů TJ Dynamo za koupalištěm Na Cihelně, směr Kunětická hora, od zdymadla bude příjezd označen šipkou /Malá pardubická/

Bližší pokyny  na     http://www.acpce.cz/?p=586

                                                                                      Těšíme se na všechny běžce!

             

 

Třídy 5. A, B, C ve spolupráci s 9. B vysadili v pátek 23. 10. 2015 na 60 cibulek žlutých krokusů před naší školou. Společně jsme si také připomněli osud 13-leté  Haničky Bradyové, jejíž osud se završil právě 23. října roku 1944 ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka.

Naše škola se zapojila do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Zúčastněné instituce obdržely od organizátorů cibulky žlutých krokusů, které byly zasazeny na pozemku školy. Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.

Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické okupace. Jakmile rostliny na jaře vykvetou, připomíná každý květ jedno z půl druhého milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu.

V ideálních podmínkách (u nás tomu tak většinou nebývá, ale v Irsku, kde projekt začal, určitě ano) cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – tedy kolem Mezinárodního dne holocaustu (27. ledna). Když budou lidé u školy obdivovat květiny, budou to právě děti, které je mohou poučit a vysvětlit jim, co krokusy u naší školy symbolizují.

Děkuji za spolupráci pí. uč. Secké, Střítecké a Žandové.

Schobi