backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.A

Milí deváťáci, 

vzhledem k tomu, že vám začala intenzivní příprava na přijímací zkoušky a řada z vás se do práce zapojuje velmi sporadicky, případně vůbec, rozhodla jsem se, že vám do příštího pátku (tzn. do 22.5.) dám čas na doplnění všeho, co mi "dlužíte" z angličtiny. Kdo má odevzdáno, může relaxovat a věnovat se češtině a matematice. ;-) Pokud budete potřebovat radu, nebo práci navíc :-), napiště mi na mail struncovak@seznam.cz.

Mějte se moc hezky! Kateřina Štruncová

Dobrý den,

určitě jste si užili prodloužený víkend a teď hurá do prácesmiley

Práci najdete i Google Classroom.

Zůstaneme stále u přeložek se 3. a 4. pádem (in, auf, an) a pro připomenutí zařadíme i předložku mit (se 3. pádem).

V našem případě ji budeme nyní používat i s dopravními prostředky, tj. jako náhrada 7. pádu v českém jazyce: pojedu autem - ich fahre mit dem Auto, pojedu vlakem - ich fahre mit dem Zug

Přidáme použití předložky in ve 4. pádě taktéž s dopravními prostředky: nastoupím do Auta (kam?) - ich steige in das (ins) Auto, nastoupím do autobusu - ich steige in den Bus ein. Připomínám, že sloveso einsteigen je s odloučitelnou předponou ein.

Procvičujte toto téma pomocí pracovního listu (v příloze) a v pracovním sešitě: 132 / 15, 16     

                                                                                                                              133 / 17, 18

Prosím ty, kteří se mi dlouho neozvali nebo neodevzdali žádnou práci, ať to co nejdříve napraví!!

 

Mějte pěkné dny!

 

K. Vodáková

Milí žáci.

Výukový materiál na tento týden je přiložen v google učebně. 

Mějte se fajn, s pozdravem I. Sobolíková (sobolikova.ivana@benesovka.cz)

 

Krásný den,

tentokrát zadávám práci na dva týdny. Vím, že se budete věnovat přípravě na přijímací zkoušky poměrně intenzivně a proto mi nemusíte tentokrát nic posílat.

Kdo ještě nedokončil L10, tak si ji prosím dokončete. V lekci 11 je nová slovní zásoba, tu již máte doufám napsanou a přeloženou. Pokud ne, tak to udělejte. Dále se v učebnici podívejte na str. 110 a 112 a tyto texty si pročtěte, přeložte. V pracovním sešitě doplňte strany 75 a 78.

Mějte se hezky

Jana Mivaltová

Prosím žáky, kteří mají půjčené knihy ze školní knihovny, aby je nejdéle do 17.6., po domluvě se mnou, vrátili zpět do knihovny.

 Děkuji Jana Secká /3.C/

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 11. 5. začne příprava na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtka,vždy v čase
od 8, 50 do 10, 50. Sraz bude v 8, 45 před školou, NUTNÉ přijít včas. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, přičemž jejich složení je po celou dobu neměnné. Zařazení žáků do skupin je stejné jako u skupin na Aj (skupina A1 = J. Mivaltová, skupina A2 = K. Štruncová). Skupina A1 bude po celou dobu docházky v učebně 5.A a scházet se bude u basketbalového koše před školou. Skupina A2 bude v učebně 5.B a scházet se bude před vchodem do školy. Výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat v blocích, které se budou každý den střídat (skupina A1 - pondělí Čj, skupina A2 - pondělí Ma).

Bude dbáno na zvýšenou hygienu (desinfekce k dispozici). Stravování ve školní jídelně nebude možné.

S sebou:

  • vyplněné a podepsané čestné prohlášení
  • minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • vše potřebné k výuce matematiky a českého jazyka

Mokříž

Dobrý den, milí deváťáci,

v příloze najdete řešení minulého úkolu - opravte si, prosím, případné chyby.

Toto je vaše další práce (tentokrát bez gramatiky :-)):

1) pracovní sešit str. 66/1,2 - poslat na mail struncovak@seznam.cz

2) pracovní sešit str. 67/1,2

 

Mějte se moc hezky! 

Kateřina Štruncová

 

Dobrý den všem,

práce v kurzech se rozeběhla, ale někteří stojí na startovní čáře, jsou zapsáni a nepracují . Příčinou může být neznalost, a proto jsem pro tyto žáky připravila obrázkový manuál, který jim práci v kurzu trochu přiblíží. Doufám, že se to projeví na počtu pravidelně pracujících žáků. 

Prosím sdílejte mezi sebou zkušenosti získávané při práci v kurzu. Někdy jde o drobnosti. V záložce "Lidé" možná postrádáte svého spolužáka a můžete mu pomoci.

Velké poděkování patří všem, kteří Vám při práci pomáhají smiley .

Práci v kurzu byste si měli kontrolovat minimálně 2x za týden. Manuál najdete v příloze.

Přeji hezký den

DR

Zdravím deváťáky z 9.A a  9.B,

věřím, že jste v pohodě a zdraví. Určitě teď na prvním místě jsou u některých z vás přijímací zkoušky na střední školy a příprava na ně. Zvládnete to, věřím Vám.

V zeměpisu zůstaneme ještě v politické mapě světa. Můžete si vyzkoušet podle obtížnosti slepou mapu světa.

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

Posílám Vám tajenku se státy. Ke každému státu připište jeho polohu vzhledem k moři ( P - přímořský, V -vnitrozemský) a počet obyvatel.

Najdete také dva obrázky u kterých zkuste poznat stát a oblast.

 

Mějte se  dobře a pište - všichni!

PaaZ

Milí deváťáci,

moc děkuji za práce, které mi posíláte.

Nezapomínejte, prosím, že jsem předminulý týden změnila e-mailovou adresu, kam poukazujete své úkoly (někteří z vás to ještě nezaregistrovali).

Také bych vás ráda znovu požádala, abyste v předmětu e-mailu vždy psali své JMÉNO a PŘÍJMENÍ, pak 8.B - ČJ a do závorky buď ÚKOL, nebo DOTAZ.
(Bez tohoto označení nejsem schopná rozlišit, kdo mi píše a o co se jedná).

Pro tento týden jsem si pro vás připravila opáčko a něco ze slohu a literatury. Mrkněte do zadání v příloze. 

 

Přeji Vám pěkný zkrácený týden, spoustu zdraví a pohody.

K. P.