backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 9.C

V pondělí a v pátek pracujete dle domluvy na následujících tématech:

F Křižík - Mráz + Prchal + Kapucián

E. Holub - Votruba + Novák

E. Welzel - Kadlec + Hofrychtr

E. Junková - Rafaelová + Krausová

T. A. Edison - Málek + Ondrejka

A. Mucha - Špačková + Jiříčková + Makovská

telefon - Havelková + Gadžorová

automobil - Verzich + Horský

letadlo - Nermuť + Krejcar

J. Kašpar - Voženílková + Hrdá

!!! Přineste si materiály, A3, lepidlo, nůžky, pastelky a fixy!!!

Schobi

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete program pro pardubickou část aktivit při výměnném pobytu. Program je nadupaný od rána až do 21:00, proto bysme Vás chtěly požádat o vyzvedávání dětí po skončení akce v 21:00 na adrese: ZŠ Benešovo nám. 590, 530 02 Pardubice  příp. v pátek 19. 5.  v Paletě: Štolbova 2874/A, 530 02 Pardubice. Druhou možností je napsat do Zápisníku žáka souhlas se samostatným odchodem po skončení akce.

Děkujeme za spolupráci.

Irena Schoberová + Jana Mivaltová

V příloze najdeš podklady ke zpracování protokolu z laboratorní práce z fyziky.

Téma 1. světové války zpracujete ve dvojicích jako prezentaci. Můžete vybírat z následujících témat:

Trojspolek x Trojdohoda

Atentát v Sarajevu

Vojenská technika 1. sv. v.

Yperit

Bitva na řece Marně

Verdunský mlýnek na maso

Bitva na řece Sommě

Rakouský císař Karel I.

Legionáři ve Francii

Legie v Rusku

Vznik ČSR

T. G. M.

 

Schobi

Máme dokončenou další kapitolu dějin a dáme si opáčko (str. 108-122). V příloze tradičně PL. Termíny jsou následující:

8. A - út. 9. 5. 2017

8. B - út. 9. 5. 2017

8. C - pá. 12. 5. 2017

Schobi

Ve dnech 26. – 29. 4. se vybraní žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili výměnného eko -  uměleckého pobytu na gymnáziu v německém Selbu. Žáci byli rozděleni do tří skupin – umělecké, dokumentační a odborné měření. Plnili rozmanité úkoly – tvorba díla z odpadků určených k recyklaci, měření zařízení v budově školy a kompletní dokumentace. V odpoledních hodinách se podařilo navštívit porcelánku, kde si žáci osobně vyzkoušeli výrobu lampičky na čajovou svíčku či design hrníčku, větrnou elektrárnu a také skalní labyrint. Ve večerních hodinách se žáci navzájem učili základní fráze v němčině a češtině, hráli rozmanité hry a poznávali odlišné zvyky. Celý pobyt jsme si náležitě užili a už se moc těšíme na návštěvu našich partnerů během května u nás v Pardubicích. Zvláštní poděkování patří pí. I. Meissner z Goethe-Zentra Pardubice za její pomoc při tomto projektu.

Irena Schoberová

Jana Mivaltová

Ve středu a ve čtvrtek dopoledne bylo divadlo Exil naše! Lektoři společnosti Post Bellum pro nás připravili zážitkový seminář o osudech jihočeské vesničky Úboč v 50. létech 20. století. Doslova jsme se převtělili do obyvatel této vesnice, vystavěli si domy, statky, ale i chaloupky, vyzkoušeli si volby a zakládání JZD. Vše jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži a dozvěděli se něco o dějinách této epochy a  atmosféře strachu.

Schobi

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů se přesouvá konzultační odpoledne na 10. 5. 2017 od 16:00 do 17:30. Těším se na Vás.

Irena Schoberová

Účastníci zájezdu,

sejdeme se ještě k vyjasnění posledních detailů v úterý 25. 4. 2017 o velké přestávce v učebně matematiky.

Schobi

V příloze naleznete informace k našemu plánovanému výměnnému pobytu v Německu.

Schobi