backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

1. a 2. ročníky + obědy pro všechny

16.11.2020

Ve středu 18. 11. nastupují do školy 1. a 2. ročníky. Výuka bude dle rozvrhu. Obědy mají tito žáci automaticky přihlášené. Pokud žák nenastoupí, omluvte ho třídnímu učiteli a oběd si odhlašte pře www.strava.cz.

Žáky bude před školou vyzvedávat třídní učitel, při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce.

Ranní školní družina nebude, odpolední družina bude do 17 hodin. Napište žákům do školního notýsku v kolik hodin si budete dítě vyzvedávat. Děkujeme.

Nezapomeňte dítě vybavit rouškami a sáčkem na ně.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce - pokud máte zájem o oběd, můžete si ho přihlásit na www.strava.cz do 18. 11. do 7.00 hodin. Oběd se bude vydávat do jídlonosičů okénkem u paní vedoucí z talířů (aby nedocházelo ke kontaminaci) v době od 11.40 do 13.00. Žáci mají zakázaný vstup do školní jídelny! Nezapomeňte mít kartu na obědy. Prosíme o dodržování rozestupů u budovy jídelny. Děkujeme

Jičínská Ema, ředitelka školy