backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Doporučení pro žáky a rodiče týkající se domácího vzdělávání

12.03.2020

1. Každý den sledujte webové stránky školy, na kterých najdete webové stránky vaší třídy. Na těchto stránkách vyučující zadávají učivo pro domácí přípravu, ale také úkoly, které je třeba zpracovávat.

2. Vytvořte si harmonogram, pracovní rozvrh, nejlépe kopírující denní  rozvrh vyučovacích hodin.

3. Zachovejte si dosavadní pracovní návyky, uspořádejte si denní režim tak, jakoby byl běžný školní den. Např. v 8 hodin zahajte vyučování, začněte plnit úkoly. Pracujte s přestávkami, dodržujte pitný režim, svačte, skončete např. ve 12,30 hodin. Mějte stále na mysli, že tako mimořádná opatření nesuplují prázdniny.  

4. Sledujte na stránkách jednotlivé předměty, postupně si veďte zápisy, dělejte referáty a zpracovávejte úkoly. Využívejte k výuce mj. příslušné vzdělávací internetové stránky. 

5. Pokud novému učivu náhodou neporozumíte, kontaktujte prostřednictvím e-mailu vyučujícího daného předmětu a domluvte se s ním na možnosti podrobnějšího vysvětlení učiva.     

6. Mějte na mysli, že aktuálně zadávanému učivu bude po příchodu do školy věnováno mnohem méně času, proto je třeba přistupovat k domácímu vzdělávání zodpovědně. 

7. Buďte optimističtí, myslete pozitivně. Toto opatření je jen přechodné. :) 

 

 Doporučení pro rodiče žáků 1. stupně

1. Respektujte osobní pracovní tempo Vašeho dítěte.

2. Rozdělte úkoly do kratších časových úseků. Jednotlivé předměty (činnosti) střídejte, dítě nepřetěžujte.  Dbejte na duševní hygienu dítěte.

3. Ověřujte porozumění jednotlivým zadaným úkolům, kontrolujte správnost provedení.

4. Podporujte děti v systematické přípravě, úkoly rovnoměrně rozložte optimálně dle školního rozvrhu hodin.

5. Dítě pozitivně motivujte, za úspěšné splnění úkolů zařaďte na konci dne příjemnou volnočasovou aktivitu.        

 

Doporučení pro rodiče žáků 2. stupně

 

1. Provádějte dohled a kontrolu nad postupným zpracováním zadaných činností. Některé úkoly je třeba i podepsat.

2. Podporujte děti v systematické a pravidelné přípravě.

2. Ověřujte u vašeho dítěte porozumění zadanému nově probíranému učivu. V případě nejasností, kontaktujte příslušné vyučující, nejlépe e-mailem.