backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace o činnosti Školního poradenského pracoviště v době koronavirové

14.04.2020

Chceme maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání, snažíme se i po dobu uzavření školy zachovat kontinuitu v poskytování  služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Žáci i rodiče mohou nadále využívat služeb Školního poradenského pracoviště, zejm. konzultací, podpůrného vedení, krizových intervencí,  a to distanční formou – nejlépe prostřednictvím e.mailu,  příp. telefonu.

Rodiče dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby, mohou využít možnosti předání potřebných individualizovaných informací (doporučení zdrojů, podpůrných materiálů a pomůcek, aj.)  

Napište nám na e-mail, domluvíme si konkrétní čas a způsob kontaktu.

Mgr. Markéta Netolická, výchovný poradce, e-mail: netolicka.marketa@benesovka.cz

Mgr.Andrea Morchová, školní psycholog,e-mail: morchova.andrea@benesovka.cz

Mgr. Jana Macíková, metodik prevence, e-mail: macikova.jana@benesovka.cz