backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Talentové zkoušky do 1. ročníku - aktualizace

18.04.2017

Seznam vybraných žáků do prvního ročníku tříd se sportovním zaměřením 2017/2018

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali k zápisu dítěte do 1. třídy právě naši školu. V příštím školním roce budeme otvírat 3 první třídy a z toho 2 se sportovním zaměřením. První schůzka s vámi se uskuteční 4. září 2017 při zahájení školního roku. Žáky budeme rozřazovat do tříd až v přípravném týdnu v srpnu, kdy se vyvěšují ve škole seznamy tříd.

Děti při talentových zkouškách absolvovaly člunkový běh, přeskok švihadla, gymnastiku, skok z místa a hod míčkem. Byly velmi šikovné a moc se na ně v září těšíme!

 

 

A - 01

B - 05

C - 03

A - 04

B - 07

C - 04

A - 05

B - 08

C - 06

A - 10

B - 09

C - 08

A - 11

B - 11

C - 10

A - 12

B - 12

C - 12

A - 13

B - 13

C - 17

A - 15

B - 14

C - 18

A - 17

B - 15

D - 01

A - 20

B - 16

D - 02

B  - 02

B - 17

D - 03

B - 03

B - 21

D - 04

B - 04

C - 01

D - 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na náhradní termín čekají:

 

A - 19

 

18. 4. 2017

 

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy