backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výsledky mimořádného zápisu pro děti z Ukrajiny

24.06.2022

Volná místa: 0

Přijaté děti: 0

Odůvodnění:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 144 odst. e) nejvyšší povolený počet dětí, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 má povolený počet žáků 700.

Počet žáků přijatých k 1. 9. 2022 je 700 žáků.

 

Účastník řízení má právo vyjádřit se k podkladům řízení dne: 28. 6. 2022

 

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu.

Vyvěšeno: 24. 6. 2022

 Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy

 

 

Результати позачергової реєстрації дітей з України

Вакансій: 0

Прийнято дітей: 0

Обґрунтування:

Закон № 561/2004 Зб., Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу), § 144 п. E) максимально дозволена кількість дітей, зазначена в рішенні про внесення до реєстру школи та шкільні приміщення

Початкова школа Пардубіце, Benešovo náměstí 590 має дозволену кількість 700 учнів.

Станом на 1 вересня 2022 року прийнято 700 учнів.

Учасник процесу має можливість прокоментувати матеріали рішення дата: 28. 6. 2022

 

Учасник процесу має право  розглядати в офіційному досьє.

Висвячений 24. 6. 2022

 Mgr. Їчинська Ема, директор школи