backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přehled učiva: 10.5. - 14.5.

13.05.2021

ČJ - určování slovních druhů, uč do str. 95

PS - do str.25

Čítanka - báseň, čtení s porozuměním str. 104 - 106

M - násobení a dělení 6, PS do str.12, slovní úlohy

Prv - hospodářská zvířata, domácí ptáci do str.62

Písanka - do str. 26

Příští týden je normální výuka dle rozvrhu ve škole.  tř. uč.