backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přehled učiva: 17. 5. - 21. 5.

19.05.2021

V tomto týdnu procvičujeme:

Český jazyk - Slovní druhy: předložky a spojky, uč. str. 94, 95, cv. 2/95 - písemně

PS do str. 28

Matematika - násobení a dělení 1 - 7, PS do str. 17

Prv - opakování o jaru, ps do str. 64

Čtení - do str. 110

Písanka - do str. 28