backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Učivo - český jazyk od 23.3. - 27.3.

23.03.2020

Milí žáci,

zdravím Vás a posílám učivo na tento týden.

Budete si stále opakovat základní a především rozvíjející větné členy ( otázka, závislost).

Přístavek, který jste si měli zapsat, můžete zkoušet procvičovat, ale určitě ho projdeme spolu po návratu.

Tento týden se zaměříme také na procvičování pravopisu.

1. Pracovní sešit str. 35/1 - doplňte i/y prosím poslat e-mailem na adresu drazkova.iva@benesovka.cz

2. PS str. 36/3 doplňte i/y, též pošlete na výše uvedenou e-mailovou adresu. Jedná se v obou případech o shodu Po s Př.

V PS můžete nacvičovat i další pravopisná cvičení.

Pokud budete něco potřebovat, můžete se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu.

Přeji hlavně zdraví a klidné dny.

I. Dražková