backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Přírodopis, zeměpis.

06.06.2018

Včera jste měli odevzdat samostatnou práci. Je to úvaha na téma o budoucnosti Země. Jako inspiraci jsme viděli část dokumentárního filmu Domov.  Nikdo z vás práci neodevzdal, takže příští hodinu v úterý 12. 6. 2018 práci odevzdáte. Kdo bude u lékaře nebo nemocný, práci přinese dříve nebo pošle po spolužácích. Žádné omluvy nepřijímám, měli jste na vypracování dost času. 

HE2