backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vaření (školní kuchyňka – hlavní budova)

Začínáme studenou kuchyní, postupně vaříme teplé pokrmy, pečeme moučníky, cukroví. Jeden týden teorie (bezpečnost, seznámení s recepty, suroviny), druhý týden vaříme.

Pomůcky: pracovní oděv – zástěra nebo tričko(děti si nechávají ve družině) sešit A5 na recepty notýsek na suroviny (dostanou)

Mladý přírodovědec (učebna v malé budově školy, školní zahrada)

Pomůcky: nelinkovaný sešit A3

Kolektivní pohybové hry(tělocvična školy) - florbal, fotbal, vybíjená, ringo,...

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV) florbalovou hokejku zapůjčíme

Hravé malování (učebna v malé budově školy)

Pomůcky: nůžky, lepidlo, pastelky, ostatní pomůcky děti dostanou

Pohybové aktivity (tělocvična školy) - soutěživé hry, cvičení na nářadí

Pomůcky: sportovní oblečení - tričko, tepláky, boty do tělocvičny (můžou použít převlečení na TV)

Flétna pro zdraví (učebna v malé budově školy) mírně pokročilí - žáci zvládnou zahrát tóny g, a, h, c2, d2 podle not

Pomůcky: zobcová sopránová flétna (ne z hračkářství) kroužkový pořadač, euroobaly A4 (20 kusů)

Činnost kroužků zahájena 1. 10. 2018