backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.A

Dnes jsme s našimi prvňáčky opět navštívili knihovnu. Tentokrát nás čekala beseda s panem Jiří Fixlem. Děti měly možnost prohlédnout si jeho ilustrace, poslechly si ukázky z jeho knížek a nakonec si vybarvily některé jeho vlastní ilustrace. :)

 

 

Tento čtvrtek jsme s našimi prvňáčky navštívili zimní stadion. Bruslení jsme si parádně užili!

1. A a 1. B

Dětem bylo rozdáno jejich první vysvědčení. :)

Dne 21. 1. 2020 jsme měly s dětmi možnost ochutnávat exotické ovoce. Již po přinesení bedničky do třídy se celá třída (bohužel ten den nás bylo málo) sešla a chtěla hned ochutnávat. Největší zájem měly děti rozhodně o ovoce PITAHAYA neboli DRAČÍ OVOCE. Dost pravděpodobně je lákala především příjemná růžová barva a celkový vzhled. Nejprve jsme si všechny druhy s dětmi ukázaly, a poté ochutnaly. 

Dnes jsme měli projektový den na téma finanční gramotnost. Povídali jsme si o mincích a bankovkách, pracovali jsme společně s pracovním listem, který obsahoval různé druhy úkolů (například rozdělování peněz, ceny zboží atd.). Společně jsme si také ukázali bankovky. Nakonec jsme si vyrobili svoje vlastní. 

 

23. 1. 2020 jsme s dětmi navštívily knihovnu. Naši prvňáčci byli seznámeni s různými knížkami, které lze v knihovně najít a s celkovým chodem knihovny. V únoru nás čeká beseda a v květnu pasování na čtenáře. 

Středeční ráno bylo ve znamení sběru papíru. Před školu byly přistaveny dva kontejnery a žáci 9. ročníků spolu s panem učitelem Mokřížem a paní učitelkou Schoberovou a Vodákovou přebírali donesený sběr.

Přestože se tentokrát nesoutěžilo, která třída nebo jednotlivec nasbírá nejvíce papíru, sběrové ráno se vydařilo.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.

Mgr. Lenka Klepalová