backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třída 2.B

Přiomínám:  Nejpozději do 15.12. složte zálohu na LV   2000,-  na třídní účet. Děkuji všem za včasnost platby. /Z.S./

Příští termín horolezecké stěny je 12.12. 2017. S sebou vše jako minule. /Z.S./

Vážení rodiče,

po dobu mé nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci prosím omlouvejte děti na telefonu kanceláře školy: 464 629 210 - u pí Hlouškové. Informaci předá zastupující paní učitelce. Předem děkuji. /Z.S./

Připomínám termín výletu do Ratibořic 7.12. Bližší informace budou upřesněny později. Obědy na daný den hromadně odhlásíme. /Z.S./

Vážení rodiče,

kdo ještě neposlal po dětech 250,- Kč na RRPŠ,  pošlete nejpozději do pondělí 27.11. Připomínám, že platí pouze starší sourozenec. Předem  děkuji. /Z.S./

Velká pochvala všem, kteří se zúčastnili sběrového rána! Jsme na 3. místě mezi třídami celé školy.

Pořadí tříd: 1. místo 4.A, 2. místo 2.A, třetí místo 2.B.              

Super! Těším se na příští pololetí!   Zuzana Stříteská

V úterý 21.11. začínáme pravidelně chodit na stěnu. Odchod od školy je už v 7:20. Sraz na místě  /za Dynamem/ v 7:50. Začínáme od 8:00. S sebou svačinku, pití, sportovní oblečení na lezení, sportovní obuv, penál a notýsek do školy. Pokud by někdo potřeboval TV úbor ze školy, je třeba ho vzít domů již v pondělí. Změnila se cena. Budeme vybírat 70,- Kč na lekci vždy v pondělí před daným termínem. /Z.S./

Akce, které nás brzy čekají:

14.11. Paleta – třídění odpadů

16.11. Sběrové ráno      / lístek se jménem, třídou a počtem kg/

                                                 Porazíme třídu pí uč. Lacové?

7. 12. Výlet do Ratibořic – Vánoce na zámku a v podzámčí

                                           - od 4.12. vybíráme 250,- /doprava a vstup/

13.12. Vánoční dílničky  - 15:00 – 17:00

 

Do 15.12. složit zálohu na LV   2000,-  na třídní účet / 1000,- Kč na vleky až později /

Horolezecká stěna Dynamo v rámci Tv – Pash 1x do měsíce /úterky od 8:00/

24. 3. PLES  ŠKOLY - sobota

Výběr kandidáta / na 3 roky/ do RADY ŠKOLY - pokud má někdo z rodičů zájem kandidovat, ozvěte se mi. Děkuji.

 

Dále:

Od II. pololetí zdražování obědů – asi 2,-Kč na oběd

Svačinky přes internet

Co ve škole sbíráme: drobné elektro, malé vybité monočlánky, staré mobilní              

                                       telefony

Dětem odrazky na tašky – oblečení - opatrnost ráno na cestě do školy – je šero a špatná viditelnost. Došlo k úrazu na přechodu poblíž školy.

Oznamte nepřítomnost dítěte nejpozději hned ráno v daný den nepřítomnosti, pokud nevíte předem, že bude dítě nepřítomno ve škole.

Ozdravný pobyt, rekreaci….hlaste nejméně týden předem, abychom stihly zadat učivo, které se bude probírat.

Výuka:

Chválím všechny – VV, Pč, Hv, Tv a plavání

Ve většině AJ – máme nový sešit – lepíme slovíčka a různé PL……….

ALE……..

Velké rozdíly jsou v samostatnosti dětí

velká nepozornost

zbytečné věci, které rozptylují pozornost dětí ,,jeden penál stačí“

děti nemají dané pomůcky a pak nemohou kvalitně pracovat /olámané pastelky…fix na destičku, tv úbor a obuv, míček…../ - důsledná kontrola doma je nutná /,, důvěřuj, ale prověřuj“/ 

Omluvy před začátkem nebo na začátku hodiny - zapomínání – záznamníček – velký notýsek

Děti úlohy označují – přesto nemají…..

Často chybí  slovní  zásoba, stydí se omluvit, zeptat? /Trénujeme ve škole./

DOMÁCÍ  ČTENÍ - každý den, kdykoli a cokoli – čtení je důležité pro další předměty /M, PRV, samostatnou práci na PL …./

Založili jsme Čtenářský deník – Název knihy, napsal, ilustroval, stručně o čem kniha byla – stačí i jedna věta a obrázek

Donesou si opět až budou mít přečtenou další knížku. Termín bude v záznamníčku v druhém pololetí, ale někdo má již zapsané 2 i více knížek a pěkné obrázky. / Pěkné dětské knížky nabízí KRAJSKÁ KNIHOVNA /

Matematika nám jde lépe než ČJ. V PRV se učíme poznávat přírodu i zvířata a svět lidí, chybí  nám však  často obecné znalosti z běžného života.

Kolektiv dětí je kamarádský, děti znají daná pravidla, někteří však bojují s jejich dodržováním.

Zlepšily se ranní příchody na první hodinu.

Služby fungují, dbáme na pořádek ve třídě, každý uklízí především své místo…

Věřím, že společně vše nakonec doladíme a zvládneme.

Zuzana Stříteská