backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Dotazník pro rodiče 6. - 9. ročníků k distanční výuce

07.10.2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, abychom věděli, jaké mají žáci možnosti při tomto netradičním způsobu výuky. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování mimořádných situací v příštích obdobích.

Chceme, aby případná distanční výuka probíhala přes aplikaci Teams. K tomu je zapotřebí mít nainstalované Office 365. Instalaci si můžete provést sami. Stačí zadat uživatelské jméno a heslo, které žáci znají ze svých přístupů na své účty ve škole. Pokud žáci přístup ke svému účtu zapomněli, mohou se obrátit na paní učitelku Mgr. Janu Macíkovou.

V současné době již někteří vyučující připravují žáky na prostředí Teams v hodinách Informatiky a Počítačů, mnozí vyučující již do tohoto prostředí zadávají úkoly, či látku k procvičení. Děkujeme za Vaši pomoc s přípravou na případnou distanční výuku.

Žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku do 12. 10. 2020.

Děkuji za Vaši vstřícnost a čas. Mgr. Ema Jičínská, ředitelka školy

Odkaz na dotazník:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_Czayll...