backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k nástupu žáků 1. stupně od 12.4.2021

08.04.2021

V týdnu od 12.4. do 16.4. nastoupí do školy třídy: 1. A, B, C, 2. A, C, 5. A, B, C

V týdnu od 19.4. do 23.4. nastoupí do školy třídy: 2. B, D, 3.A, B, C, 4. A, B, C

Takto se budou třídy rotačně po týdnech střídat.

Video testování ukázka:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-q...

 1. Děti musí mít roušky (ne ručně šité roušky) nebo respirátory
 1. Testování bude probíhat antigenními testy SARS-CoV-2 (Antigen Rapid Test Kit) v pondělí a čtvrtek následovně:
  1. Testování žáků, kteří budou navštěvovat ranní školní družinu bude probíhat po nástupu v 6.00, 6.30, 7.00 ve třídě ŠD, u žáků, u kterých chce být přítomen zákonný zástupce ve stejných časech v tělocvičně.
  2. Testování pro žáky 1. a 2. ročníku s přítomností zákonného zástupce bude v tělocvičně, vstupujte bočním vchodem u tělocvičny v čase: 7.30 – 8.00.
  3. Testování ostatních žáků bude ve třídách, žáky vyzvedne před školou v čase 7.45 – 7.55 třídní učitelka.
  4. Pokud žák v den testování chybí, testuje se následující den. Jeho testování se bude konat v tělocvičně.
  5. Žák, který se nebude testovat, nebude do školy vpuštěn, jeho absence bude omluvená, úkoly mu bude třídní učitel zasílat.
  6. Pokud žák doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
 1. V ostatní dny, kdy se netestuje, vyzvedává žáky před školou vychovatelka v 6.00, 6.30, 7.00 a 7.45 – 7.55 třídní učitelka.
 1. Obědy byly žákům, kteří mají prezenční výuku automaticky přihlášené, v případě, že vaše dítě do školy chodit nebude nebo oběd nechcete, odhlaste ho do pondělí 12. 4. do 7.00 hodin.
 1. Zákonní zástupci žáků (do 10 let věku), kteří pracují ve složkách IZS:

a)    zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b)    pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d)    zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e)    příslušníci ozbrojených sil,

f)     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g)    zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h)   zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i)     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j)     zaměstnanci Finanční správy České republiky

mají možnost využití pobytu žáka ve dnech jeho distanční výuky ve škole. Je nutné vyplnit formulář Žádost o umístění dítěte, který je v příloze. Tito žáci se budou testovat v učebně přírodopisu. Zájem, o toto umístění dítěte zasílejte co nejdříve na email: vlasakova.zuzana@benesovka.cz. Tito žáci se budou pod dohledem pedagogického zaměstnance v dopoledních hodinách účastnit on-line výuky se svou třídou. Je nutné, aby byli vybaveni potřebnou IT technikou a sluchátky, aby se při výuce nerušily. V odpoledních hodinách se budou věnovat volnočasovým aktivitám.

 

Jičínská Ema, ředitelka školy