backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Informace k testování žáků pro účely přijímacího řízení

14.04.2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Základní škola má povinnost umožnit žákovi testování na onemocnění COVID-19, a to i v případě distančního vzdělávání. Po otestování vydáme žákovi potvrzení. Test nesmí být starší 7 dnů. Bližší informace o termínu testování Vám včas oznámíme.

Markéta Netolická zástupce ředitele školy