backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Konzultační odpoledne - volby do školské rady

10.01.2024

Vážení rodiče,

dne 10. 1. 2024 se koná konzultační odpoledne a  volby do školské rady od 16.00 - 17.30 hodin.

Volby budou probíhat v učebně hudební výchovy (hned proti hlavnímu vchodu). Zákonní zástupci žáků volí 2 zástupce z řad rodičů, kteří jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje (max. 2 – jinak je hlasovací lístek neplatný).

Hlasovací lístek a pokyny k volbám vám byly zaslány přes aplikaci Bakaláři.

V novém roce Vám přeji hodně zdraví, úspěchů a radosti.

Jičínská Ema, ředitelka školy