backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Nástup žáků do školy

24.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 30. listopadu se vrací do školy všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je povinná výuka v režimu rotační výuky, tj. střídání celých tříd po týdnu.

V pondělí 30.11. přijdou do školy žáci 6. ročníků a žáci 7. A třídy. Žáci 7. B a 8. ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem. V dalším týdnu bude výuka probíhat obráceně.

V pondělí 7. 12. přijdou do školy žáci 7. B třídy a 8. ročníků. Žáci 7. A a 6. ročníků se budou vzdělávat v tomto týdnu distančním způsobem. Protože v týdnu od 21. 12. jsou pouze dva školní dny, budou tito žáci pokračovat po vánočních prázdninách (7. B a 8. ročník).

 

Vyučující si budou žáky vyzvedávat před školou:

1. stupeň v 7:45,

2. stupeň v 7:50.

 

Roušky jsou povinné po celou dobu výuky a pobytu ve škole.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žákům, kteří nemají prezenční výuku nebo jsou první den v nemoci, vydáváme obědy do polystyrenových menu boxů a polévku do  kelímku. Je vhodné, aby pro přenos měli tašku. Nezapomeňte na pardubickou kartu! Žáci 1. stupně mají oběd automaticky přihlášený vedoucí školní jídelny. Žáci 2.stupně si objednání obědů zajistí sami na www.strava.cz . Žádáme, abyste objednávky obědů zadávali s týdenním předstihem.

Výuka ve škole bude probíhat jako před uzavřením škol (bez TV a bez zpěvu). Třídní učitelé zašlou rozvrh prezenční výuky v tomto týdnu žákům přes aplikaci TEAMS.

Jičínská Ema, ředitelka školy