backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Odpovědi na dotazy

26.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k  vašim  dotazům, se na některé pokusím odpovědět (je však možné, že v pondělí bude všechno jinak):

  1. Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula u něho doba nařízené izolace se do 180 dnů po pozitivním PCR testu netestuje.
  2. Žák, který je plně očkovaný a uplynulo po poslední dávce 14 dní se netestuje.
  3. Žák, který podstoupil v posledních 7 dnech PCR, který je negativní se netestuje.
  4. Pokud se žák odmítne testovat, musí být ve všech prostorách s ochranou dýchacích cest, tedy i ve třídě, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat, pokud nelze dodržet odstup 2 m.
  5. V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  
  6. Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu. Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. Potvrzení škola vydává pouze u pozitivního antigenního testu.
  7. Karanténu žáků nařizuje KHS. Dle posledních informací: Je-li karanténa nařízena dítěti - vystavuje OČR lékař. Je-li uzavřena škola nebo třída pokynem krajské hygienické stanice - vystavuje OČR škola, tiskopis zde.
  1. Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku (dle možností školy však mohou být zařazeni do jiných tříd).

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

Odpovědi na dotazy