backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Opatření k ochraně zdraví žáků a organizace výuky od 1. 9. 2020 v souvislosti s COVID-19

27.08.2020

Obecně

 1. Provoz školy bude ve školním roce 2020/21 zahájen v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 2. Od žáků se při nástupu do školy nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 3. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv rodičům, výjimkou jsou rodiče prvňáčků první školní den (v počtu max. 2)
 4. Rouška není povinná pro žáky ani pro zaměstnance školy.
 5. Žák s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota) nebude do školy vpuštěn, zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k jeho vyzvednutí.
 6. Žák je povinen dodržovat základní hygienická pravidla.
 7. V případě, že je v karanténě pouze část třídy (nepřekročí 50%), pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole běžným způsobem, škola nezajišťuje distanční výuku a žáci jsou povinni si doplnit učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole.
 8. Případná distanční výuka je povinná.

 

Ve škole

 1. Chodby školy, školní družina a jídelna jsou vybaveny dezinfekcí.
 2. WC jsou vybaveny dezinfekčním mýdlem a osoušeči.
 3. Ve třídách je dezinfekce a dezinfekční mýdlo.
 4. Ve třídách se bude často větrat.
 5. V přízemí vedle učebny hudební výchovy je zřízena „Izolační místnost“.

Postup při podezření na příznaky COVID-19

 1. Pokud žák bude vykazovat příznaky COVID-19 během vyučování, vyučující jej zavede do izolační místnosti, oznámí toto vedení školy a bude kontaktovat zákonného zástupce, který bude vyzván k okamžitému převzetí dítěte. Žádáme proto zákonné zástupce, aby třídním učitelům předali svá aktuální telefonní čísla.

Školní družina

 1. Provoz beze změn od 6.00 – 8.00 ranní družina, od 11.40 – 17.00 hodin odpolední družina.

Školní stravování

 1. Vařit se bude pouze jedno jídlo.
 2. Žákům nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů.
 3. V případě nemoci žáka bude oběd vydán pouze 1. den na talíři a rodič si jídlo sám přendá do vlastní nádoby. V dalších dnech je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit!

Přejeme si, aby se život ve škole vrátil do běžného režimu. Doufejme, že naše opatření budou dostačující. V případě potřeby přísnějších hygienických pravidel vás o nich budeme informovat.

 

27. 8. 2020

Mgr. Jičínská Ema