backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

04.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Naše škola nabízí žákům 9. ročníků přípravu na přijímací zkoušky následovně:

  • dle zájmu žáky rozdělíme do skupin po max 15 žácích
  • žáky bude před školou vyzvedávat vyučující a odvádět je přímo do určené učebny
  • výuka bude probíhat od 9 – 11 hodin v blocích (český jazyk nebo matematika) pondělí až čtvrtek
  • složení skupin bude neměnné
  • žák musí 11. 5. při příchodu doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy
  • žák musí být vybaven rouškou a sáčkem na uložení roušky
  • žák musí dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen
  • v případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel může být žák ze skupiny vykázán

Žádáme Vás, abyste se rozhodli, zda máte zájem o docházku Vašeho dítěte od 11. 5. do školy.

Svůj zájem, případně nezájem o přípravu na přijímací zkoušky pište co nejdříve svým třídním učitelům na jejich e-mailové adresy. Ti, co tak neučiní, bude třídní učitel telefonicky dne 6. 5. dopoledne kontaktovat.