backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Provoz školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

05.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, on-line výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za následujících podmínek:

 1. Žáky rozdělíme do skupin po max 15 žácích.

Skupina může být tvořena žáky jedné třídy, ale i spojením žáků z tříd v jednom ročníku.

Vytvoření skupiny závisí na počtu přihlášených žáků v jednotlivých ročnících.

Složení skupin bude neměnné, kdo nebude do 13. 5. 2020 přihlášený, nebude moci již být do skupiny zařazen.

Ve skupině bude po celou dobu jeden vyučující.

Výuka bude probíhat tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly (jiný čas nástupu, přestávek, ukončení výuky).

Za příznivého počasí budou velké přestávky trávit žáci venku.

S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni v den nástupu vyučujícím.

 1. V odpoledních hodinách nabízíme žákům zájmové vzdělávání, které povedou paní vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky, v případě velkého množství skupin bude toto vzdělávání nabízeno pouze žákům 1. a 2. ročníku, protože složení skupin a vychovatelek školní družiny, případně asistentek pedagoga, se také nebude měnit.

Hygienická pravidla pro žáky:

 1. Žák musí 25. 5. při příchodu doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy.
 2. Žák musí být denně vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 3. Žáci se musí ve všech společných prostorách pohybovat s rouškou (záchody, chodby, školní jídelna).
 4. Žák bude sedět v samostatné lavici při zachování rozestupů 2 m.
 5. V průběhu hodin mohou žáci roušku sundat se souhlasem vyučujícího.
 6. Žák musí dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen.
 7. V případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel může být žák ze skupiny vykázán.

 

Hygienická pravidla pro školu:

 1. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům.
 2. Skupinu žáků bude před školou vyzvedávat vyučující a odvádět je přímo do určené učebny, žáci se nebudou přezouvat v šatnách, ale až v určené učebně, kde si budou nechávat své věci.
 3. Při vstupu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
 4. Škola zajistí pro každou skupinu ve třídě tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
 5. WC budou vybaveny tekutým mýdlem, elektrickými sušáky na ruce a bezoplachovými dezinfekcemi.
 6. Šatna do školní jídelny bude vybavena tekutým mýdlem a papírovými ručníky, vstup do školní jídelny bezoplachovým dezinfekčním prostředkem.
 7. Škola zajistí dezinfekci často používaných povrchů (kliky, spínače světel apod.) několikrát denně.
 8. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.

Vzdělávací aktivity dopolední

Dle ŠVP, předměty budou upřesněny určeným pedagogem. Tělesná výchova nebude.

Vzdělávací aktivity odpolední

Dle ŠVP školní družiny.

Školní stravování:

 1. Bude se vařit pouze pro přihlášené žáky 1. stupně a to jen jedno jídlo.
 2. Jídlo bude vydávat personál včetně táců, příborů a pití.
 3. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 4. Mezi jednotlivými školními skupinami budou zajištěny rozestupy.
 5. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla.
 6. Obědy pro Vaše dítě přihlásí vedoucí školní jídelny podle zájmu, který nahlásíte třídní učitelce.
 7. Případné odhlášky budete moci řešit na www.strava, jak jste byli zvyklí.

Předběžný harmonogram:

Výuka:                                                                                Oběd:

1. ročník :            8.00 – 11.15                                       11.20 – 12.00

2. ročník:             8.10 – 11.50                                       12.00 – 12.30

3. ročník:             8.20 – 12.25                                       12.30 – 13.00

4. ročník:             8.30 – 12.55                                       13.00 – 13.30

5. ročník:             8.40 – 13.25                                       13.30 – 14.00

Svůj zájem, případně nezájem o docházku Vašeho dítěte pište co nejdříve svým třídním učitelům na jejich e-mailové adresy. Ti, co tak neučiní, bude třídní učitel telefonicky kontaktovat.

Čestné prohlášení pro cizince najdete na :

https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/

------------------------------" ----------------------------------"---------------------------"----------------------------

Žádáme Vás, abyste se rozhodli, zda máte zájem o docházku Vašeho dítěte do 13. 5. do školy:

V dopoledních hodinách výuka             ano – ne

Oběd ve školní jídelně                            ano – ne

V odpoledních hodinách ŠD                  ano – ne