backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

První školní den

01.09.2021

Dnešní školní den zahájilo na naší škole svou školní docházku 85 prvňáčků, které přišel přivítat i pan starosta našeho městského obvodu pan Jiří Rejda. Přinesl nejen kytičky pro paní učitelky a vychovatelky, ale také dárečky pro děti.

Všechny děti se hlásily, že se do školy těšily. Bylo by hezké, kdyby se těšily celých devět let.

Všem přejeme klidný a pohodový rok bez roušek, testování a distanční výuky!

Jičínská Ema, ředitelka školy

První školní den
První školní den
První školní den
První školní den
První školní den
První školní den