backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Ředitelské volno v pátek 28. 2. 2020

19.02.2020

Vážení zákonní zástupci,

v pátek 28. 2. bude do školy přerušena dodávka elektrické energie ze strany ČEZu z důvodu zapojení nového přívodního kabelu do rozvodny školy. Na tento den vyhlašujeme ředitelské volno.

Ředitelské volno vyhlašujeme také na dny 29. a 30. 6. 2020 z důvodu dokončování prací na chodbách školy.

Informace k rekonstrukcím školy:

Termín předání odborných učeben je prodloužený do konce března.

Dokončení elektrorozvodů se posouvá na letní prázdniny. Učebny školy (kromě 8. A) jsou hotové, nyní se rozvádí nová elektřina v kabinetech, v následujícím období se budou dokončovat učebny v budově školní družiny, kanceláře, chodby a suterén školy. Z důvodu velké prašnosti se budou dělat stropní podhledy na chodbách až o letních prázdninách.

Třídy 2. A, 2. B a 4. C budou i nadále na odloučených pracovištích, protože bychom neměli kam přestěhovat třídy 1. A a 1. B ze školní družiny a kanceláře školy.

Mrzí nás tato situace, ale práce se dokončit musí. Děkuji všem žákům, zákonným zástupcům a v neposlední řadě paní učitelkám, učitelům a uklizečkám za práci v nestandardních podmínkách.

Jičínská Ema, ředitelka školy