backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Rekonstrukce školy

23.01.2020

Vážení rodiče,

máme za sebou již čtyři měsíce rekonstrukce. Situace ve škole není jednoduchá, při stavebních pracích a při vrtání se práší, je zde často hluk. Nyní se začaly bourat otvory pro výtah a v případě chladnějšího počasí bude možná v těchto prostorách chladněji. O jarních prázdninách se budou ve škole odpojovat stávající rozvody elektřiny a zapojovat nové rozvaděče. Z tohoto důvodu bude odpojen server školy a vy nebudete mít přístup do Bakalářů. Doufejme, že po prázdninách budou Bakaláři fungovat. Po jarních prázdninách by měly být hotové všechny kmenové učebny a začne se provádět elektroinstalace v kabinetech a kancelářích. Z tohoto důvodu nebudou postupně fungovat telefonní linky školy. Nejdéle bude v provozu telefonní spojení do kanceláře školy 464629210. Provizorní telefonní spojení na paní psycholožku Morchovou je 775 056 070.

Paní uklizečky opakovaně uklízejí všechny prostory. Přesto bývají druhý den chodby, po kterých se firmy pohybují, opět zaprášeny. Výuka probíhá v rámci možností, které máme. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Všichni, zejména učitelé, se těšíme, až obě rekonstrukce budou dokončeny a výuka bude probíhat ve standardních podmínkách.

Rekonstrukce odborných učeben ITI

26. 9. 2019 se začaly rekonstruovat odborné učebny školy (dílny, učebna matematika, obě počítačové učebny, učebna chemie a fyziky) firmou CHRPA. Odborné učebny by měly být hotové v únoru 2020.

Rekonstrukce elektrorozvodů

14. 10. 2019 začala na naší škole probíhat celková rekonstrukce elektroinstalací včetně výměny rozvaděčů a osvětlení tak, aby vše odpovídalo a bylo v souladu s aktuálně platnými ČSN firmou ELTODO. Tato rekonstrukce by měla být dokončená v květnu 2020.

Z důvodu nutnosti uvolnění učeben byly třídy 2. A, 2. B a 4. C přemístěny na odloučené pracoviště do Domova mládeže na Dukle a Domu dětí Delta.

V odborných učebnách se mění podlahové krytiny, osvětlení, dveře, budou vybaveny novým nábytkem, interaktivními tabulemi a pomůckami. 

Při výměně elektroinstalace musíme průběžně uvolňovat 4-5 učeben. Žáci se musí přemísťovat do tříd 2. A, 2. B, 4. C, do cvičné kuchyňky a učebny hudební výchovy. Protože nemáme k dispozici dalších 5 odborných učeben, musíme někdy na půlené hodiny (jazyky, PČ, M, ČJ) využít chodby.

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy