backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Rozdělení žáků 1. stupně do skupin, školní družina

06.05.2020

Odpověď na Vaše dotazy:

Protože se celá třída do skupiny 15 žáků nevejde, bude rozdělení žáků podle zájmu o odpolední zájmovou činnost a následně dle abecedy. O tom, kdo povede danou skupinu, budeme rozhodovat po přihlášení žáků. Skupiny povedou třídní učitelé 1. stupně, vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky, případně učitelé 2. stupně. Vše závisí na počtu přihlášených dětí. Ve skupinách budou žáci jedné třídy nebo žáci dvou či tří tříd.

Vzhledem k tomu, že na odpolední zájmovou činnost můžeme vytvořit pouze 10 skupin, mají přednost skupiny žáků 1. a 2. ročníku, pak doplníme skupinami 3. ročníku.

Ranní školní družina nebude, odpolední bude od oběda do 15.30 hodin. Žáky povedou paní vychovatelky a pedagogické asistentky.

Mrzí nás, že nemohou být žáci jedné třídy spolu a mít všichni žáci svou třídní učitelku, ale v současné době to není možné. Pravidla jsou daná. Děkujeme za pochopení.

Jičínská Ema, ředitelka školy