backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Sběrové ráno

16.04.2019

Tři kontejnéry! Tolik sběru jsme ještě neměli!

Děkujeme všem, kteří se zapojili. Blahopřejeme třídám 1. A, 5. A a 3. A, ve kterých v průměru žáci přinesli více jak 100 kg na žáka. Čtyři nejlepší sběrači dostali poukázku v hodnotě 500 Kč do prodejny Albi, vybrali si cenu z tomboly a vylosovali 60 cen. Třída 3. A získala za třetí místo sladkou odměnu, 5. A za druhé a 1. A za 1. místo si vybraly výlet do zábavného centra Tongo. Zbytek výtěžku půjde na účet SRPŠ.

Děkujeme i žákům, kteří při sběrovém ránu pomáhali a paním učitelkám Lacové, Schoberové, Lenochové a Vodákové.

Jičínská Ema, ředitelka školy

Sběrové ráno
Nejlepší sběrači
Sběrové ráno
Sběrové ráno
Sběrové ráno
Sběrové ráno
Sběrové ráno