backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Školní řád 2020

05.10.2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k mimořádným událostem a možné distanční výuce v následujícím období, jsme doplnili školní řád.  Nové body jsou vyznačeny modře a týkají se povinnosti žáků účastnit se distanční výuky, jejího hodnocení ,dodržování hygienických pravidel a komunikace s rodiči.

Školní řád byl schválen Školskou radou a pedagogickou radou.

 

Jičínská Ema, ředitelka školy