backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Třídní schůzky, volby do školské rady

08.01.2021

Vážení rodiče,

dne 11. 1. 2021 během třídních schůzek (1. stupeň od 16 hodin, 2. stupeň od 17 hodin) proběhnou volby do Školské rady při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou on-line. Hlasování bude zpřístupněno v pondělí 11. 1. od 16.00 do 22.00 hodin. Za každého žáka je možné odevzdat jeden hlas, volí se 2 kandidáti.

Děkujeme, že se voleb zúčastníte.

V úvodu třídních schůzek budete informováni třídními učiteli o změnách týkajících se distanční výuky a školní jídelny. Následně se budete moci spojit s vyučujícími jednotlivých předmětů přes aplikaci Teams. Nemáme zkušenosti s touto formou konzultací, proto vás žádáme o trpělivost a shovívavost.

Konzultace budou pro 1. stupeň v pondělí od 16:15 – 18:00 a v úterý od 16:00 do 18:00 a pro 2. stupeň v pondělí od 17:15 do 19:00 a v úterý od 16:00 do 18:00.

Žádáme Vás také o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se distanční výuky, technického vybavení žáků a školní jídelny. Dotazník bude zpřístupněn v týmu třídy dítěte a otevřen do neděle 17. 1. do 20:00.

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy

HLASOVACÍ LÍSTEK

Kandidáti na členy Školské rady při ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590

hlas

příjmení a jméno

bydliště

třída

 

Hálová Barbora

Pardubice

4. A, 9. A

 

Mgr. Horálková Vendula

Pardubice

7. A

 

Mgr. Skřivánek Martin

Pardubice

5. B, 8. A

 

Mgr. Tesař Jiří

Pardubice

2.A, 6. B

 

Ing. Fuka Jan, DiS., PhD

Pardubice

3. B

 

 

 

Odkaz na volební lístek:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dQcY1qxrlkinm_Czayll...